Abdülhamid'in yaptırdığı 19 bin metrekarelik arazi, tarihi sit koruması iptal edilerek ranta açıldı

Abdülhamid'in yaptırdığı 19 bin metrekarelik arazi, tarihi sit koruması iptal edilerek ranta açıldı

2. Abdülhamit tarafından yaptırılan Beşiktaş’taki Musevi Mezarlığı’nın ve Yıldız Parkı’nın ortasında kalan 19 bin metrekarelik arazi, tarihi sit koruması iptal edilerek ranta açıldı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın yanında bulunan ve “doğal sit alanı” koruması altındaki eski kışla arazisinin imar planlarını onaylayarak itirazlar için askıya çıkardı.

Kışla içinde kalan hazineye ait iki parsel ve mülkiyeti İBB'ye ait bir parsel, Vakıflar Kanununun geçici 11. maddesi kapsamında Ortaköy Astvazazin Meryemana Ermeni Kilisesi Mektebi ve Mezarlığı Vakfı adına 2012 yılında tapuya tescil edilmişti. İstanbul Merkez Komutanlığı tarafından 2018 yılında ise arazi vakfa teslim edilmişti.

Parseller tarihi sit alanı sınırından çıkarıldı

Kışla sınırları dışına çıkarılan parseller, “Yıldız Sarayı Tarihi ve Doğal Sit Alanı” sınırlarında yeniden düzenlemeye gidildiği sırada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2021 yılında aldığı karar ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi. İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14 Haziran 2022 tarihli kararıyla ise parseller tarihi sit alanı sınırından çıkarıldı. Planlama alanı tarihi sit sınırları dışında ancak doğal sit sınırları içinde kaldı.

2 bin metrekaresine yol ve park geri kalan alana 5 katlı binalar

Parsellerin vakıf mülkiyetine geçmesi ve alınan sit kararları nedeniyle yeniden plan yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Askıya çıkan yeni planda arazinin 13 bin 452 metrekaresi gelişme konut alanı oldu. Tescilli kültür varlığı olan silahhanenin bulunduğu bin 483 metrekarelik alan; sosyal kültürel tesis alanı olarak belirlendi. Bu alanlarda inşaat oranı 1.50, yükseklik 5 kat olarak belirlendi. Arazinin; 2 bin 235 metrekaresi park, 2 bin metrekaresi de yol için ayrıldı.

İBB uyarıda bulundu

Plan teklif ile ilgili görüşü sorulan İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, toplam inşaat alanının 26 bin 260 metrekare arttırıldığını belirledi. İnşaat oranının ve bina yüksekliklerinin çevre yapılaşma koşullarına göre çok yüksek olduğu belirtilerek bölgeye ek nüfus ve trafik yükü getirileceğine dikkat çekildi. Kültür varlığı olarak tescilli binanın bulunduğu parselde 5 kat olacak şekilde yapılaşma önerilmesinin tescilli binanın önüne geçerek arka planda kalmasına sebebiyet vereceği vurgulandı.

Abdülhamid döneminde inşa edilmişti

Alandan tarihi Hamidiye ve Taksim Suyolları yolları geçiyor. Planlama alanı ve içinde bulunduğu bölge yüksek tehlikeli deprem bölgesi içinde yer alıyor. Alan, kızılçam ve doğu çınarı ağaçları ile kaplı.

Arazinin kuzeydoğusunda Ortaköy Musevi Mezarlığı bulunuyor. Parsellerinde birinde de tarihi çeşme mevcut. Arazi mevcut planlarda “askeri alan” olarak işaretliydi ve Orhaniye Kışlası sınırları içindeydi. Orhaniye Kışlası, 2. Abdülhamid döneminde Yıldız Sarayı'nı korumak amacıyla inşa edilmişti. Uzun süre silahhane olarak hizmet verdi. 1979 yılına kadar muhabere kışlası olarak kullanıldı, 1979 yılından sonra Merkez Komutanlığına devredildi. (KISA DALGA)