Taslak rapor: "Aşırı hava olayları Türkiye'nin normali olacak"

Taslak rapor: "Aşırı hava olayları Türkiye'nin normali olacak"

TBMM İklim Araştırma Komisyonu'nun taslak raporunda küresel iklim değişikliğine bağlı olarak gelişen aşırı hava olaylarının şiddetleneceği ve bunun, 'Türkiye’nin normali' haline geleceği vurgulandı. Raporda, yapısal tedbirler alınması gerektiği ifade edildi.

TBMM İklim Araştırma Komisyonu’nun taslak raporunda iklim değişikliği ekseninde yağışların şiddetinde sıçrama yaşandığı ve yaşanacağı belirtildi.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre taslak raporda 'İklim Değişikliği’nin Nedenleri ve Etkileri' bölümünde önemli tespit ve uyarılar yer alıyor.
Şiddeti artacak

Raporda, yağışları tetikleyen buharlaşma konusu irdelenirken, 100 yıllık projeksiyona yer verildi ve yıllık ortalama 1.1 milimetrelik buharlaşma yaşanacağı fade edildi.

Kuraklıkla ilgili 10’ar ve 30’ar yıllık periyotlarla değerlendirmelere yer verilen raporda, iyimser ve kötümser senaryolara değinilerek,“2016-2040, 2041-2070 ve son olarak 2071-2098 periyotları boyunca kuraklığın hem frekansında hem de şiddetinde artış olacağını öngörüyoruz”ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Güneydoğu Anadolu’da riskin daha yüksek olduğu kaydedildi.

Aşırı hava olaylarının şiddetleneceği ve bunun, “Türkiye’nin normali” haline geleceği vurgulandı.
Raporda, "Özellikle yağışların şiddetinde ve şiddetli yağışların frekanslarında da artış yaşanacak” tespiti yapıldı.

Afetlerin 1940-2020 arası dağılımına yer verilen raporda; sel, fırtına, hortum, yıldırım, heyelan, kum fırtınası ve dolu felaketlerinin 2016’dan sonra katlanarak arttığı vurgulandı.

Raporda, şu öneriler yer aldı:

"Meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının azaltılmasına yönelik özellikle şehirlerde yapısal tedbirlerin artırılması gerekmekte.

Mevcut şehir planlarının ve altyapılarının meteorolojik veriler ve projeksiyonlar göz önünde bulunarak yenilenmesi, yeni hazırlanacak şehir plan ve altyapı çalışmalarında bu verilerin göz önünde bulundurulması, ihtiyaç olması hâlinde bir yasal düzenleme yapılması zorunlu.


Betonlaşmanın yoğun olarak görüldüğü şehir merkezlerinde iklim değişikliğinin sıcaklık, yağış gibi değişkenlerin uç değerlerindeki artışa sebep olması, aşırı yağışlardan kaynaklı şehir sellerini oluşturup, artırıyor. Şehir sellerine sebep olan yağmur suları depolanarak sulama için yeniden kullanılmalı.