Yargıdan, 'Pelikancıların İstanbul Savaşı' kararı: İfade özgürlüğü

Yargıdan, 'Pelikancıların İstanbul Savaşı' kararı: İfade özgürlüğü

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak tarafından Barış Terkoğlu’na “Pelikancıların İstanbul Savaşı” başlıklı söyleşi nedeniyle açılan tazminat davası reddedilmişti. Albayrak kararı istinafa taşımıştı ancak mahkeme davayı reddetti.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun 7 Nisan 2019 yılında BirGün’e verdiği “Pelikancıların İstanbul Savaşı” başlıklı söyleşinin ardından eski Bakan Berat Albayrak’ın kardeşi Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak tarafından açılan tazminat davası reddedildiği için Albayrak kararı istinafa taşımıştı.

Cumhuriyet'ten Can Uğur'un haberine göre İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi davanın esastan reddine karar verdi. İfade özgürlüğü özgürlüğü vurgusunun öne çıktığı kararda özetle şöyle denildi:

“İfade özgürlüğü ve bu bağlamda basın özgürlüğünün asıl, sınırlamanın ise istisna olduğu unutulmamalıdır. Sınırlamanın kanuni olması, meşru amaca dayanması ve demokratik toplumda gerekli ve orantılı olması da gözetilmelidir.

Somut olaya gelince; "Pelikancıların İstanbul Savaşı" başlığıyla yapılan davaya konu yayın bir bütün olarak değerlendirildiğinde, dava konusu yayında kullanılan ifadelerin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, basının haber verme hakkı, toplumun da haber alma hakkının bulunduğu, güncel olan konuların gazetecilik tekniği gereği okuyucunun ilgisini çekmesi için çarpıcı başlıklara yer verilerek iddia kapsamında ve eleştiri sınırları içerisinde aktarıldığı, röportajda gazeteci sıfatıyla beyanda bulunan davalının konuyla ilgili kendi kişisel değer yargılarını içeren ve ağır eleştiri niteliğinde olan ifadeler kullandığı ve kullanılan bu ifadelerin ağır eleştiri niteliğinde olmakla beraber kişilik haklarına saldırı boyutuna varmadığı sonucuna varılmıştır Bu durumda davanın reddine karar verilmesi doğru olup, davacılar vekilinin bu yöne ilişkin istinaf istemi yerinde değildir. “ denildi.

29 Eylül 2022 tarihli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.

İstinafta esastan rededilen davada Serhat Albayrak ve CEO’su olduğu Turkuvaz Medya Grubu, ‘itibar zedelenmesi’, ‘iftira’, ticari itibarı zedeleme’ gibi suçlamalarla BirGün’e, Can Uğur’a, BirGün İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın’a ve Barış Terkoğlu’na toplam 200 bin TL tazminat talep ederek dava açmıştı.