199 yurt müdürü ataması mahkeme tarafından iptal edildi

199 yurt müdürü ataması mahkeme tarafından iptal edildi
Ankara 11. İdare Mahkemesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 28 Şubat 2023 tarihinde tek işlemle yaptığı 199 yurt müdürünün atamasını, “hukuka ve mevzuata uyarlık” görülmediği gerekçesiyle oybirliğiyle iptal etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarında art arda meydana gelen, ölüme de yol açan asansör kazaları ve yemekten zehirlenme olayları yaşanırken, Büro İş Sendikası, “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına tabi Yurt Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürü, Sporcu/Spor Eğitim Merkezi Müdürü” kadrolarına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 28 Şubat 2023 tarihinde toplu olarak yapılan 199 müdür atamasını yargıya taşıdı.

Büro İş Sendikası'nın açtığı davada karar duruşması, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde 10 Ekim 2023 tarihinde yapıldı.

Mahkeme, 28 Şubat 2023 tarihinde 199 kişinin yurt müdürlüğü kadrolarına atanmasına ilişkin bakanlık işlemini oybirliğiyle iptal etti.

İptal kararının gerekçesinde yapılan atamalarının kanuni dayanağı bulunmadığı, hukuka ve mevzuata uyarlık görülmediği vurgulandı.

Mahkemenin gerekçeli kararında şunlar kaydedildi:

“Uyuşmazlıkta, davalı idarece her ne kadar 199 yurt müdürü atamasının 3289 sayılı Kanun'un Geçici 16/4 maddesi kapsamında yapıldığı ileri sürülmüş ise de, söz konusu maddeye göre yapılacak atamaların bir defaya mahsus olduğu ve bu atamanın daha önce 08.07.2019 tarihinde zaten yapıldığı dikkate alındığında, 28.02.2023 tarihli olur eki listedeki 199 kişinin yurt müdürlüğü kadrolarına görevde yükselme usulüne tabi olmaksızın doğrudan yapılan atamalarının kanuni dayanağının bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte incelendiğinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine aykırı şekilde ve yasal dayanağı bulunmaksızın yurt müdürlüğü kadrolarına 199 kişinin atanmasına ilişkin 28.02.2023 olur tarihli dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.”

"Tasarruf tedbirleri saptırıldı"

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, mahkeme kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yurtlarda meydana gelen asansör kazalarını hatırlattı.

"Asansör kazalarının sebepleri arasında en başta gelen liyakatsiz kişilerle belirlenen ve uygulanan başarısız ekonomi politikaları sonucu yayımlanan tasarruf tedbirlerinin amacından saptırılması, parti teşkilatlarından, iktidara yakın vakıf, cemaat ve derneklerle ilişkisi olan, Memur-Sen üyeleri arasından, Diyanet gibi kurum dışından atanan, yurtçuluğu bilmeyen liyakatsiz kişilerin sınavsız olarak yurt müdürü atamaları başta gelmektedir" diyen Hamzaçebi, "Liyakatsiz atanan yöneticiler yurtculuğu bilseler öğrenciye 'korkuyorsan asansöre binme' demez. Kendini yönetmekten aciz kişilere yüzlerce öğrencinin kaldığı yurtlar teslim edilip yurtları yönetmesi isteniyor" ifadelerini kullandı.

"Büro-İş Sendikası olarak; liyakatsiz atamaları geçtiğimiz günlerde yargı kararı ile de ortaya koyduk" diyen Hamzaçebi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın seçimler öncesinde yaptığı 80 ilçe müdürü ile 130 gençlik merkezi müdürü atamasını da yargıya taşıdıklarını hatırlattı.

"Üyemizi mülakatta elediler"

Hamzaçebi, "Sendikamız üyesi personeli yazılı sınavı dereceyle kazandığı halde sözlü sınavda eleyip yurt müdürü yapmadılar. Dava ettik sözlü sınavı iptal ettirdik yeniden mülakata aldılar yeniden elediler. Yeniden dava ettik yeniden kazandık. Halen daha bekletiyorlar" dedi.

Hamzaçebi, yurtlardaki duruma dair şu bilgileri paylaştı:

"Birçok yurt acele yapıldı eksik yapıldı. Şehrin tenha bölgelerinde yapılan yurtlar için odalar uygun değil. Otobüs yok. Ulaşım yok. Öğrencilerimizin can güvenliği tehlikede. Taciz olayı çok. Yoğun iş yükü altında eksik personel ile günü kurtarmanın peşindeler." (ANKA)