Yayın İlkeleri

- Kısa Dalga yazılı haber, podcast, video haber üreten bir medya kuruluşudur.

- Kısa Dalga evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda, toplumun her kesimini kapsayan bir eksende, bağımsız ve özgür biçimde doğruyu ve gerçeği aktarmayı taahhüt eder.  

- Bu çerçevede gazetecilerden ibaret Yayın Kurulu oluşturulmuştur. Hiçbir sermaye ve çıkar grubunun 'patronajı' altında yer almayan Yayın Kurulu, kamusal bir görev olan gazetecilik faaliyetlerinde şu kurallara riayet edeceğinin sözünü verir:

- Bilgi edinme, haber alma, ifade ve eleştiri özgürlüğü hakkı vazgeçilmezdir. Bu doğrultuda sansür / otosansürle mücadele ve çok seslilik gazetecinin sorumluluğudur.

- İfade ve vicdan özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz.

- Barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi evrensel değerler ihlal edilemez.

- Hiç kimse ırkı, cinsiyeti, kimliği, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle ayrımcılığa/aşağılanmaya/nefret söylemine maruz bırakılamaz. Suç veya suç iddiası sözkonusu olan haberlerde, haber açısından bir önemi olmadığı sürece kişilerin ırkından, milliyetinden, dinî inancından, cinsel yöneliminden bahsedilmez.

- Kişi ve kuruluşlara yönelik hakaret ve iftira niteliğinde içerikler, sıfatlar, yakıştırmalar kullanılamaz. Özel yaşam, kamu açısından ihtiyaç duyulan bir bilgi içermediği sürece haber konusu edilmez.

- Haberlerde gerçeklerin nesnel bir biçimde aktarılmasına özen gösterilir, eksik bilgi verilerek yanlış algı yaratılması kabul edilemez. Habere konu tarafların görüşlerinin alınmasına özen gösterilir.

- Haber ve yazılarda yer verilecek belge, fotoğraf, ses, görüntü ve benzeri materyaller hak sahiplerinden izinsiz kullanılmaz.

- Çocuklarla ilgili suça ilişkin haberlerde 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayımlanamaz. 

- Çocukların korunması için, şiddet içeren haberler uyarı kullanılarak yayınlanır. Şiddeti yeniden üretecek ve toplumsal kaygı yaratacak, şiddeti özendirecek biçim ve üslüpla haber yayınlanmaz.

- Kadınlara karşı ayrımcılığa neden olacak, ruhsal ve bedensel açıdan kadını ötekileştirecek veya rencide edecek haberlere yer verilmez. Haberde kadına yönelik şiddeti meşrulaştıracak ve özendirecek gerekçeler üretilmemeli, şiddetin detayları aktarılmamalı, kadınların uğradığı taciz, tecavüze ilişkin haberlerde kadının kimliği korunmalı, fotoğraflarına ve görsel unsurlara yer verilmemelidir.

- İntihar olayları kamuyu ilgilendirecek bir özellik taşımadığı sürece haberleştirilmez.
Sağlık alanındaki haberlerde, toplumun ve bireylerin sağlığını tehlikeye düşürecek, yanlış yönlendirecek türden haberler kullanılmaz. Sağlık haberlerinde bilimsel olmayan yöntem ve ilaçlara yer verilmez. 

- Kısa Dalga'da görev yapan gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nde yer alan gazetecinin doğru davranış kurallarına uyar.

- Habere konu edilen veya edilmesi düşünülen kişi ve kurumlardan, hediye, maddi çıkar veya ayrıcalık kabul edilemez.

- İlan - reklam amaçlı, ücretli içerikler açıkça niteliği belirtilerek yayımlanır. 

- Yanlış veya eksik bilgi vermekten kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için cevap ve tekzip haklarının kullanılmasına özen gösterilir.