Künye

İmtiyaz sahibi  

Kısa Dalga Medya Limited Şti. 

Genel Yayın Yönetmeni 

Kemal Göktaş

Yayın Kurulu

Ayşe Yıldırım, Banu Güven, Cengiz Erdinç, Demet Bilge Erkasap, İbrahim Ekinci, Kemal Göktaş, Mehveş Evin, Özge Mumcu Aybars, Sedat Bozkurt

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Sezgin Kesim 

Podcast  - Video Teknik 

 Özgür Candan 

Reklam:

[email protected]

İletişim:

[email protected]