Künye

İmtiyaz sahibi  

Kısa Dalga Medya Limited Şti. 

Genel Yayın Yönetmeni 

Kemal Göktaş

Yayın Koordinatörü

Demet Bilge Erkasap 

ANKARA: 

Mahmut Aydın 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Sezgin Kesim 

Podcast  - Video Teknik 

 Özgür Candan 

Reklam:

reklam@kisadalga.net

İletişim:

info@kisadalga.net