362 kişinin elendiği mülakat mahkemeden döndü: Yargı denetimi şart

362 kişinin elendiği mülakat mahkemeden döndü: Yargı denetimi şart
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2022 Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavı'nın yürütmesini durdurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2022 Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavı'nın yürütmesini durdurdu. Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre yazılı sınavdan 96 puan alan bir adaya daha sonra yapılan mülakatta 74 puan verildi. Bu puanlarla elenen aday, dava açtı. Sadece davacı değil, mülakatta "başarısız" kabul edilen 362 aday tek bir listede toplanmıştı. Listede adayların karşısına mülakat komisyonunun takdir ettiği puanlar yazılıydı. Ancak mevzuata göre her aday için ayrı tutanak tutulması, bu tutanakta puanın hangi ölçütlere göre verildiğinin açıkça yazılması ve komisyon üyeleri tarafından imzalanması gerekiyordu.

Yerel mahkeme 'yürütmenin durdurulması' talebini reddetti, dosya Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'ne taşındı. Daire sınavın yürütmesini durdurdu. Mahkeme heyeti kararın gerekçesinde "Sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin yargısal denetiminin yapılması esastır. İdari işlemin yetki, şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olarak yapılacak bir yargısal denetim, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyecektir" yorumunu yaptı. (Kaynak)

Gündem