Abdullah Gül: AYM’nin özgürlükçü kararlarını ve bu kararı alan üyelerini Yargıtay'ın hedef yapması çok yanlış

Abdullah Gül: AYM’nin özgürlükçü kararlarını ve bu kararı alan üyelerini Yargıtay'ın hedef yapması çok yanlış
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay kararını tanımayan Yargıtay’la ilgili "Kararın izahı mümkün değildir” dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına uymamasının yankıları devam ederken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Yargıtay kararını eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı döneminde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gürcan, üyeler Muhammed Emin Kuz, Muammer Topal ve Engin Yıldırım'ı yüksek mahkemeye atayan isim olan Gül, AYM’nin Yargıtay tarafından hedef alındığını belirtti. Gül, “Bu hukuk kaosunun hızlı bir şekilde, olgun bir demokrasi anlayışı ve anayasal çerçevede çözümü bir zarurettir” dedi.

T24 yazarı Murat Sabuncu’ya konuşan Abdullah Gül’ün açıklaması şöyle:

"Yüksek yargı organlarının yetki ve sorumlulukları Anayasamızda sarih bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen Yargıtay'ın dün aldığı kararın izahı mümkün değildir.

Vaktiyle Anayasa Mahkemesi'nin özgürlük karşıtı vesayetçi kararlarını tenkit ve reddetmiş ama Anayasa'ya uyarak gereğini yerine getirmiştik. Anayasa Mahkemesi'nin İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun özgürlükçü kararlarını ve bu kararı alan üyelerini Yargıtay'ın hedef yapması çok yanlış olmuştur.

Hukuk sistemi ve adalete olan güvenin kaybolmaması hayati derecede önemlidir. Ayrıca ekonomi ve dış politika uygulamalarında Türkiye'nin itibarını zedeleyecek ve hükümeti zor duruma sokacak bu hukuk kaosunun hızlı bir şekilde, olgun bir demokrasi anlayışı ve anayasal çerçevede çözümü bir zarurettir." (Kısa Dalga)