AKP''li Şahin'den, 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Fesih kararı hukuka uygun

AKP''li Şahin'den, 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Fesih kararı hukuka uygun
AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, İstanbul Sözleşmesi'nin 80'inci maddesinde, sözleşmenin feshinin düzenlendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karar verilmiş. Bu karar uluslararası hukuka ve iç hukukumuza uygundur" dedi.


AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı. Şahin, uluslararası hukukta, çok taraflı bir sözleşmenin taraflarından birinin, sözleşmenin kendisi açısından bağlayıcılığını sonlandırmaya dair tek taraflı irade bildiriminin 'çekilme' olarak adlandırıldığını belirtti. Şahin, "1969 tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 54 ve 56'ncı maddeleri, çekilmeye ilişkin hüküm içeren ve içermeyen andlaşmalar bakımından çekilme işleminin ne şekilde olacağına dair düzenlemeler içermektedir. Viyana Sözleşmesi’nin 54'üncü maddesine göre, andlaşmada özel olarak bu hususun düzenlenmiş olması halinde çekilmenin andlaşma hükümlerine göre gerçekleştirilmesi mümkündür" dedi.

"Uluslararası hukuka uygun"

Şahin, İstanbul Sözleşmesi’nin 80'inci maddesinde, sözleşmenin feshinin düzenlendiğini kaydederek, "Buna göre, taraflardan herhangi biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle, herhangi bir zaman bu Sözleşmeden çekilebilecektir. İç hukukumuz bakımından ise, milletlerarası andlaşmaların uygulanmasının durdurulması ve bu andlaşmaların sona erdirilmesi yetkisi Cumhurbaşkanlığı’na tanınmıştır. 244 sayılı Kanuna göre, TBMM tarafından uygun bulma kanunu çıkarılması gerekenler dahil olmak üzere, andlaşmalar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın andlaşmaların uygulanmasının durdurulması veya sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı yetkilidir. Cumhurbaşkanımız bu yetkisini kullanmış, Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine karar verilmiş. Bu karar uluslararası hukuka ve iç hukukumuza uygundur" ifadesini kullandı.

DHA

Gündem