Aleviler ülke çapında protestodaydı: İnancımıza dokunmayın

Aleviler ülke çapında protestodaydı: İnancımıza dokunmayın
Alevi dernekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ‘Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ kurulmasını, TBMM’de görüşülen ve Alevilerle ilgili düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifini ülke genelinde protesto etti.

İstanbul Kadıköy’deki mitingde konuşan Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, “AKP’nin bu yasa tasarısı ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Alevi inancı ve kimliğini zinhar inkâr etmek ve tanımamakla birlikte, üstüne üstlük kendi zihniyetine göre bir Alevilik tanımı yapmaktadır. Bu yasa ile Aleviliği Sünni geleneğin altında kültürel bir öge olarak göstermekte, inancımıza ve kimliğimize hakaret etmektedir” dedi.

Alevilerle ilgili düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda geçen salı günü görüşülmeye başlandı. Geçen cuma günü çıkartılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle de Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ‘Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ kuruldu. Kararnameyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görev ve yetkileri arasına “Alevi-Bektaşi kültürünün araştırılması ve cemevleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek” de eklendi. Alevi sivil toplum kuruluşları, söz konusu kararnameyi tepkiyle karşılamış, kararnamenin geri çekilmesi için çeşitli eylemler düzenlemişti.

Alevi dernekleri, bugün İstanbul’un Kadıköy ilçesi ile Avcılar ve Gazi’deki cemevilerinde bir araya gelerek yasa teklifine ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne tepki gösterdi.

Kadıköy’de yapılan ortak basın açıklamasını, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan okudu. Alevi-Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Demokratik Alevi Dernekleri'nin imzaladığı açıklama şöyle:

Asimilasyon politikaları devam ediyor

Torba yasa değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi değil, eşit yurttaşlık istiyoruz. Siyasi iktidar ve AKP hükümetinin Aleviler üzerinde yürüttüğü asimilasyon politikaları hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet’in birinci yüzyılında eşit yurttaş olarak görülmeyen Alevilerin, ikinci yüzyılda tamamen köklerinden koparılarak inançları yok edilmek isteniyor.

‘Alevi toplumunun sorunlarını gerçekten çözmek istiyorsanız Alevi toplumunun temsilcilerini mutlaka dinlemelisiniz’ dedik. Alevisiz bir alevi açılımı yapmayın. Bu kanun ile ibadetimiz olan cem ve ibadethanelerimiz olan cemevlerimiz bir sorun olarak gösterilmektedir. ‘Alevilik torbaya sığmaz’ dedik. Bunları söylediğimiz günün gecesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kuruldu.

AKP’nin bu yasa tasarısı ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Alevi inancı ve kimliğini zinhar inkar etmek ve tanımamakla birlikte, üstüne üstlük kendi zihniyetine göre bir Alevilik tanımı yapmaktadır. Bu yasa ile Aleviliği Sünni geleneğin altında kültürel bir öge olarak göstermekte, inancımıza ve kimliğimize hakaret etmektedir.

İktidar çözümü betonda görüyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları, Alevi halkının talepleri onlarca yıldır ortada dururken bu yasa tasarısı ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AKP hükümeti, çözümü betonda, demirde görmektedir. Siyasi iktidar da artık bunu görmek, anlamak ve uygulamak zorundadır. Aleviler var ve Alevilik haktır.

Biz Aleviler, kadimden bu yana 72 millete bir nazarla bakmış, ‘El ele, el Hakka" düsturu ile bu inancımızı bizden önceki ulularımızdan, pirlerimizden emanet almış ve inancımızı bizden sonrakilere teslim etmenin sorumluluk ve bilincindeyiz.

Devraldığımız bu tarihsel bilinç ve sorumluluğumuzla 8 Kasım 2022’de Meclis önünde bu yasa tasarısını neden kabul etmediğimizi, son derece barışçıl bir gösteri ve basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaştığımız günün gecesi, Alevilere gözdağı vermeye çalıştılar.

İnancımıza dokunmayın

Binlerce yıldır bu toprakların vazgeçilmez bir gerçeği olan Alevi-Bektaşi inanıcının temel değerlerini bugüne kadar yok saydınız. Tarihi inanç köklerimiz olan ocak ve dergahlarımıza dönük baskılarınızın farkındayız. Alevi-Bektaşi dergahlarının birçoğuna el koydunuz ya da kontrol altında tutularak işlevsiz hale getirdiniz. Aynı zamanda dedelerimizi zapturapt altına alarak ocaklarımızı yok etmek istiyorsunuz. İktidar Sünni-Hanefi inancına biz Alevileri de ekleme amacındadır. Bizleri tarif etmenizi ve tanımlamanızı kabul etmiyoruz.

Bizler, Anadolu’nun çok kültürlü ve çok inançlı çeşitliliğini tekleştirmeyen laik ve demokratik bir ülkede birlikte yaşama sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Demokratik mücadelemizi yasal ve hukuki zeminlerde aramaya ve savunmaya devam edeceğiz.” (ANKA)

Gündem