Alevilerden kararname tepkisi: Alevileri folklorik bir topluluk olarak görüyorlar

Alevilerden kararname tepkisi: Alevileri  folklorik bir topluluk olarak görüyorlar
Alevi örgütleri, Alevilerle ilgili yeni yasal düzenlemelere ilişkin Malatya’da bölge toplantısı yaptı. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Arslan, “20 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Her dönem gerçekten de her türlü oyunu oynuyor. Şimdi çıkmışlar, ‘Biz Alevileri, cemevlerini bir yere bağlamadık’ diyorlar. Bağlamadınız da Cumhurbaşkanı’nın çıkarmış olduğu kararname, bu toplumu geri zekâlı mı zannediyorsunuz? Kararname ortada. Dairenin ne yapacağı, görevi ve yetkileri belli” dedi.

Alevi örgütleri, Alevilerle ilgili yeni yasal düzenlemelere ilişkin Malatya’da

Alevi örgütleri, Malatya’da yeni düzenlemelerle ilgili bölge toplantısı düzenledi. Öğretmenevinde yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Latife Ulutaş, şöyle konuştu:

"Folklorik bir topluluk olarak görüyorlar"

“Cemevlerimize "cümbüş evi" dediler. "Sapkın mezhep" dediler "Alevilik diye bir şey yok" dediler. ‘Mum söndü’ yalanlarıyla, ‘bunların kestiği yenmez bunlar ana bacı bilmezler’ gibi insanlık dışı iftiralarla bugüne kadar travma yaşattılar. Hâlbuki bu ülkenin aydınlık yüzlü insanları alevilerdi gerçek anlamda laikliği savunan gerçek anlamda kadın haklarından yana olan gerçek anlamda demokraside yana olan ve her şeyden önemlisi kati suretle Cumhuriyet’i savunan Cumhuriyet’ten yana tavır alan alevilerdi. Sanatta müzikte edebiyatta sinemada Aleviler adeta damga vurdular. Bütün bunlara rağmen yok sayılmaya hakir görülmeye ve ötekileştirilmeye devam edildi.

Şimdi dün "cümbüş evi" dedikleri cemevlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlayarak aslında bu söylemlerini daha usturuplu, daha süslü kelimelerle devam ettiriyorlar. Aleviliği inkâr etmeye reddetmeye devam ediyorlar çıkardıkları yasa ile Alevileri kültürel bir topluluk, folklorik bir topluluk olarak gören Alevi değil de inanç olarak tanımayan bir yaklaşımı, aslında bir inkâr politikasını yasal güvence altına almak istiyorlar."

"aleviler, kıyımlara uğrayan bir toplum"

Alevi Federasyonu Genel Sekreteri Elif Keleş ise şunları söyledi:

"20 yıllık AKP iktidarı boyunca katliamın renginin ve boyutunun değiştiğini görebiliyoruz. Dün kılıcı boğazımızda olanlar, bugün inancımızı ve inanç merkezlerimizi katlediyorlar. Dün ellerine sopayı, silahı ve kılıcı alarak Dersim’de, Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta, Gazi’de sokaklara inerek Alevileri katlettiler. ‘Kestiği yenmez’ diyenler, cemevlerimize ‘cümbüş evi’ yakıştırması yapanlar, Sivas’ta 33 sanatçı ve aydınımızı yakanlar, bugün bir masa etrafında toplanıp, bize benzemeyip ama bizden olmayanları da yanlarına alarak inancımız olan Aleviliği kökten yok etmeye, kendilerine benzetmeye, benzetemediklerini de tasfiye etmeye çalışıyorlar.”

"Torba yasanın içine koydular"

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Arslan da “Torba yasanın içine baktığınızda 23 maddenin içinde 6 madde vardı. Hükümet bunu son dönemlerde bir politika haline getirdi. Her konudaki yasa değişikliklerini bir torbaya dolduruyor. Ona da ‘torba yasası’ diyor. Alevilerle ilgili konuları da torba yasasının içine koydu. Malatya’nın herhangi bir mahallesinde oranın mülki amiri uygun görürse cemevi yapılacak. Kaymakam, ikinci bir cemevine ihtiyaç olup olmadığına karar verecek, Aleviler değil. Veya mevcut bir cemevi varsa ve o cemevi mevcut iktidarın anlayışına tersse, onlara oy vermiyorsa, devletin devasa bir gücü var, karşısına bir cemevi diker, öbür cemevini devre dışı bırakır. Bir cemevinin cemevi olup olmadığına o daire karar verecek" dedi.

"AKP toplumda yanlış algı yaratma konusunda uzman" diyen Arslan, "20 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Her dönem gerçekten de her türlü oyunu oynuyor. Şimdi çıkmışlar, ‘Biz Alevileri, cemevlerini bir yere bağlamadık’ diyorlar. Bağlamadınız da Cumhurbaşkanı’nın çıkarmış olduğu kararname, bu toplumu geri zekâlı mı zannediyorsunuz? Kararname ortada. Dairenin ne yapacağı, görevi ve yetkileri belli" diye konuştu. (ANKA)

Gündem