Almanya iltica sürecini kolaylaştırıyor

Almanya iltica sürecini kolaylaştırıyor
Almanya'da Federal Meclis, iltica sürecini hızlandıran ve başvurusu reddedilmiş kişilere belli koşullarda oturum hakkı imkanı tanıyan iki ayrı yasa tasarısını kabul etti.

Alman parlamentosunun alt kanadı olan Federal Meclis, hükümetin göçmen politikasının önemli unsurları arasında yer alan iki ayrı yasa tasarısını kabul etti.

dw-banner-003.jpeg

Almanya'da iltica prosedürlerini hızlandıracak yasa tasarısı, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyonun oylarıyla meclisten geçti. Hristiyan Birlik partileri, Sol Parti ve Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise tasarıya ret oyu verdi. Federal Meclis Başkanı Bärbel Bas, iki milletvekilinin çekimser kaldığını açıkladı.

Tasarı, iltica sürecinin azami altı ayda tamamlanmasını öngörüyor. Ancak geçerli sebepler olduğu takdirde bu sürenin 18 aya kadar uzatılmasına imkân tanınacak.

Yasa tasarısının en dikkat çekici maddelerinden biri, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından gerçekleştirilen ve düzenli inceleme olarak adlandırılan uygulamanın kaldırılması.

Mevcut düzenlemede, iltica statüsüne uygunluğun kabulü ve mülteci statüsünün verilmesi işlemlerinde iptal ya da geri alma için herhangi bir sebep olup olmadığı belli bir süre sonra yeniden inceleniyor. Tasarı yasalaşırsa, inceleme sadece "gerektiği takdirde" yapılacak.

Ayrıca iltica prosedüründe yer alan görüşmeler istisnai durumlarda telefonla yapılabilecek.

Oturum hakkı

Federal Meclis, iltica başvurusu reddedilmiş, ancak çeşitli sebeplerden dolayı ülkelerine geri gönderilemedikleri için "müsamaha gösterilen" statüsündeki kişilere oturum hakkı yolunu açacak yasa tasarısını da kabul etti. Oylamada 371 Federal Meclis üyesi lehte, 227 vekilse aleyhte oy kullandı. 57 milletvekili çekimser oy kullandı.

Koalisyon partilerine mensup vekillerin tamamı yine tasarı lehinde oy kullandı. Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) temsilcilerinin büyük çoğunluğu ise ret oyu verdi. Hristiyan Birlik'ten 20 vekil de çekimser oy kullandı.

Kabul edilen tasarı, Almanya'da yasal güvencesi olmadan yaşayan ancak ülkeye entegre olabilmiş yabancılara oturum hakkı verilmesine imkân tanıyor.

Tasarıya göre, 31 Ekim 2022'ye kadar en az beş yıl Almanya'da yaşamış biri, eğer bu dönem içerisinde herhangi bir suç işlememişse, bu kişiye uzun süreli oturum koşullarını yerine getirebilmesi için 18 ay tanınacak. Söz konusu şartlar arasında Almanca bilgisi ve maddi olarak kendi yaşamını sürdürebilme bulunuyor. Talep edilen koşulları 18 ay sonunda yerine getiremeyenler, "müsamaha gösterilenler" statüsüne geri dönecek.

Suçluların yanı sıra sınır dışı edilme endişesiyle kimliğini gizleyenler de bu yasadan faydalanamayacak.

Hükümet, tasarıdan etkilenecek kişi sayısının 136 bin civarında olduğunu belirtiyor.

Dünya