Altılı Masadan, 'Anayasaya hayvan barınağı'

Altılı Masadan, 'Anayasaya hayvan barınağı'
Altılı Masa, Anayasa değişikliği teklifine, son günlerde Konya’daki barınakta yaşananlarla yeniden kamuoyunun gündemine oturan “hayvan hakları”nı da aldı.

Altılı Masanın Anayasa değişikliği teklifi metninde hayvan hakları da yer aldı. Hayvan haklarına, “çocukların korunması” gibi hakların sayıldığı “Sosyal ve Ekonomik Haklar” bölümünde yer verildi.

Altı siyasi partinin açıkladığı Anayasa değişikliği teklifi ile Anayasa’nın “Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması” başlıklı 56. Maddesinin “Sağlık, Çevre ve Hayvan Hakkı” olarak değiştirilmesi önerildi.

Ailenin korunması ve çocuk hakları, eğitim öğrenim hakkı gibi haklarla beraber sayılan “hayvan hakları” için şu düzenleme öngörüldü:

“Devlet doğal hayatı ve hayvanları korur. Hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamele yapılmaması için gerekli tedbirleri alır.”

Maddenin gerekçesinde de “devlete, hayvan haklarını koruma ödevini ve bu kapsamda alınması gereken tedbirleri düzenlemiştir” denildi.

Gündem