Amasra'daki madende faciadan iki gün sonra 'tahkimat malzemesi' ihalesine çıkılmış

Amasra'daki madende faciadan iki gün sonra 'tahkimat malzemesi' ihalesine çıkılmış
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün; Bartın’da maden faciasının yaşandığı Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’nin, faciadan iki gün sonra, 16 Ekim’de ihale ilanı yayınladığı ortaya çıktı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun, 42 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasından iki gün sonra; Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’nde yürütülecek ahşap tahkimat malzemesi işleri için ihale ilanı yayınlandığı ortaya çıktı. İhalenin “görülen lüzum üzerine” iptal edildiğine dair ilan ise bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

İhale ilanı, 16 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. İlanda; Müessese’nin “tahmil, tahliye, biçme, yükleme ve taşıma işleri”nin “açık ihale usulü” ile 28 Kasım’da ihale edileceği duyuruldu. Duyuruya göre, ihale edilecek “iş”; 1 Ocak 2023 tarihinde başlayacak, 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecekti.

Ancak, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan ilanla, ihalenin 11 Kasım tarihli kararla iptal edildiği duyuruldu. Buna göre; 28 Kasım’da yapılacak ihale, “kurumumuzca görülen lüzum üzerine” iptal edildi.

İlanda iptal kararının Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğinin 14. maddesine dayandırıldığı belirtildi. Yönetmeliğin 14. maddesinde şu ifadeler kullanıldı:

“İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.”

TAHKİMAT MALZEMESİ NE DEMEK?

Tahkimat malzemeleri; maden ocağındaki galeri, kuyu ve üretim yerlerini mal ve can emniyeti bakımından çalışılabilir duruma sokmak ve çalışılabilir durumda tutmak için ağaç, demir veya beton kullanılarak yapılan takviyeler için kullanılıyor. (ANKA)

Gündem