Anayasa Mahkemesi: Kurumsal e-posta işverence denetlenebilir

Anayasa Mahkemesi: Kurumsal e-posta işverence denetlenebilir
Anayasa Mahkemesi, kurumsal e-posta hesabını eşinin ticari işleri için kullandığı için işten atılan banka çalışanının yaptığı başvuruyu reddetti. AYM, çalışanın kurumsal e-posta hesabının denetlenmesinin kişisel verilerin korunması ve haberleşme hürriyetini ihlal etmediğine karar verdi.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu’nun haberine göre Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararında, o¨zel bir bankada c¸alıs¸an Celal A.’nın is¸ so¨zles¸mesinde “kurumsal e-posta adresinin sadece is¸ amac¸lı kullanılacagˆı, hesabın haber vermeden banka yo¨netimi tarafından denetlenebilecegˆi” hu¨kmu¨ yer aldı. Celal A.’nın, es¸i u¨zerine kayıtlı bir is¸letmede c¸alıs¸tıgˆı iddiası u¨zerine mu¨fettis¸ incelemesi yapılarak, savunması alındı.

Raporda, bas¸vurucunun banka c¸alıs¸ma ilkelerine aykırı kendi hesabına ticari faaliyette bulundugˆu kanaatine ulas¸ıldıgˆı belirtildi. Kurumsal e-posta hesabını es¸inin ticari is¸leri ic¸in de kullandıgˆının belirtildigˆi mu¨fettis¸ raporuna go¨re is¸ akdi feshedildi. I·s¸ mahkemesinde is¸veren banka aleyhine ac¸tıgˆı is¸e iade istemli davası reddedildi. Bunun u¨zerine iki yıl o¨nce AYM’ye bas¸vurdu.

“İhlal yok”

AYM, 12 Ocak’ta oy birligˆi ile kis¸isel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberles¸me hu¨rriyetinin ihlal edilmedigˆine karar verdi. Karar o¨zetle s¸o¨yle:

“Somut olayda bas¸vurucu bilgilendirme yapılmadan ve rızası olmadan kurumsal e-posta hesabının incelendigˆini ileri su¨rmu¨s¸tu¨r. I·s¸ akdinde bas¸vurucuya tahsis edilen kurumsal e-postanın sadece is¸ amac¸lı kullanılacagˆı ve bu hesabın banka yo¨netimi tarafından haber vermeksizin denetlenebilecegˆi du¨zenlenmis¸tir.

Somut olayda is¸verenin yaptıgˆı mu¨dahalenin kapsamının da tartıs¸ılması gerekir. I·s¸veren bas¸vurucunun bas¸ka bir is¸te c¸alıs¸tıgˆı iddiasını destekleyen mesaj ic¸eriklerini incelemis¸ ve bunları sadece yargı su¨recinde iddiasını kanıtlamak amacıyla kullanmıs¸tır. I·s¸veren inceleme amacı dahilinde bir denetleme gerc¸ekles¸tirmis¸, elde edilen verileri amaca uygun kullanmıs¸tır. Anayasa Mahkemesi, ac¸ıklanan gerekc¸elerle, kis¸isel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberles¸me hu¨rriyetinin ihlal edilmedigˆine karar vermis¸tir.”

Gündem