Ankara Üniversitesi, MİT'ten gelen bilgileri mahkemelere göndermiş

Ankara Üniversitesi, MİT'ten gelen bilgileri mahkemelere göndermiş

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 2016 yılında, MİT’e yazı yazarak üniversite bünyesindeki akademisyen ve personele ilişkin “bilgi” talep etmişti. Üniversitenin bu bilgileri akademisyenlerin yargılandığı davalara gönderdiği belirlendi.

Ankara Üniversitesi yönetiminin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan ‘Barış Akademisyenleri’nin ihraç edilmesinden önce Millî İstihbarat Teşkilâtı’ndan (MİT) talep ettiği personeline dair ‘gizli’ ibareli fişleme belgesini, “savunma” adı altında idare mahkemelerindeki yargılamalara gönderdiği ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 2016 yılında, MİT’e yazı yazarak üniversite bünyesindeki akademisyen ve personele ilişkin “bilgi” talep etti. Üniversite yönetiminin talebi doğrultusunda MİT, “gizli” ibaresiyle 59 akademisyen ve personel hakkında üniversiteye yazı gönderdi.

Dönemin Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ile Rektör Yardımcısı Abdülkadir Gürer, 14 Aralık 2016 tarihinde MİT’ten gelen belgeyi ıslak imzalarını atarak teslim aldı.

MİT’in “fişleme” belgesinde, akademisyenlerin sendikal faaliyetleri, katıldıkları akademik panel ve etkinlikler, eşlerinin ya da çocuklarının sendika ya da seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiye üye olması gibi kişisel bilgiler yer aldı.

Listede adı olan akademisyenlere ilişkin, okul bünyesinde kurulmuş öğrenci topluluğunun danışmanı olmak, televizyona röportaj vermek, basın açıklaması yapmak gibi faaliyetler MİT’in gönderdiği yazıda yer aldı. İhraç edilen bazı akademisyenlere dair “ilişiğin tespit edilememesi” ifadeleri MİT’in belgesinde yer alırken, akademisyenlerin çocuklarına ilişkin, “kızı-oğlu ilişik kaydına ulaşılmıştır” denildi.

MİT belgesinde, “İstihbari nitelikte olan bu bilgiler hukuki bir delil olarak kullanılamaz. Dökümante edilerek kullanılmak istendiğinde metinde bahis konusu edilen hususlar ilgili kurum ve kuruluşlardan sorularak belgelenir” ve “Liste istihbari mahiyette kişisel veriler ihtiva ettiğinden bilinmesi gereken prensibi gereği üçüncü kişilerle paylaşılmaması ve okunduktan sonra imha edilmesi gerekir” denildi.

MİT’in bu “uyarılarına” rağmen Ankara Üniversitesi yönetimi, ihraçların ardından hukuk yoluna giden akademisyenlere karşı “gizli” ibareli bu belgeyi mahkemelere “savunma” adı altında göndermeye başladı.

Kişisel verilerin ihlal edildiğini belirten akademisyenler üniversite yönetimine karşı dava açma kararı aldı.

HABERİN TAMAMI