Sayıştay: Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın başdanışmanı 5 farklı işte çalışıyor

Sayıştay: Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın başdanışmanı 5 farklı işte çalışıyor
Sayıştay, Antalya Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı raporunda Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nde yönetim kurulu üyesi ve başkan Muhittin Böcek'in başdanışmanı olan Cem Oğuz’un yönetmeliğe aykırı şekilde belediyede başkan danışmanlığı yaptığını ve görevinin dışında 4 farklı yerde çalıştığını tespit etti.

2019 yılından bu yana Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başdanışmanlığını yapan Cem Oğuz’un, Antalya Su ve Atıksu İdaresi'ndeki (ASAT) yönetim kurulu üyeliğinin dışında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Aldaş’ta yönetim kurulu üyeliği, Antepe İnşaat A. Ş.’de yönetim kurulu başkanlığı ve Ankara Üniversitesi bünyesinde öğretim görevlisi görevlerini sürdürerek aynı anda beş farklı yerde çalıştığı öğrenildi.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş ve Ege Vural Hükümdar'ın haberine göre; Sayıştay raporunda, Oğuz’un 2560 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükmüne göre, başka kurumlarda çalışmaması gerektiği vurgulanırken, aynı kanunun “Yönetim Kurulu” başlıklı 7’nci maddesinin beşinci fıkrasında ise yönetim kurulu üyelerinin devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamayacağı hüküm altına alındığı aktarıldı.

'Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmesi uygun değil'

Raporda, yapılan inceleme neticesinde, 22 Mayıs 2019 tarihinde sözleşme imzalanarak 14 Mayıs 2020 tarihine kadar başkan danışmanı olarak görevlendirilen Oğuz’ın 20 Mart 2020 tarihinde ASAT Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildiği belirtildi. Ayrıca, Oğuz’un başkan danışmanlığı görevinin 9 Haziran 2020 tarihinde 15 Mayıs 2021 tarihine kadar, 31 Mayıs 2021 tarihinde ise 15 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatıldığı aktarıldı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Belediye cevabında, bulgu konusu personelin Akdeniz Üniversitesinde görev yapmakta iken 06.11.1981 tarih ve 17506 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38’inci maddesi kapsamında Üniversite Yönetim Kurulunun 28.05.2021 tarihli ve 90 sayılı kararı ile, aylık ve özlük işlemlerinin Üniversite tarafından yürütülerek Belediyede geçici görevle Başkan Danışmanı olarak görev yapmakta iken 01.06.2022 tarihinde ASAT Genel Müdürlüğüne memur olarak naklen atandığını ve belirtilen tarihten itibaren personele herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edilmiştir.

Her ne kadar Belediye tarafından söz konusu personelin 01.06.2022 tarihinde ASAT Genel Müdürlüğüne memur olarak naklen atandığı ve bu tarihten itibaren personele herhangi bir ödeme yapılmadığı belirtilse de; Belediye ile personel arasında 31.05.2021 tarihinde imzalanan "Danışman Hizmet Sözleşmesi"nin 15.05.2021-15.05.2023 tarihleri arasını kapsadığı ve personelin 01.06.2022 tarihinden sonra herhangi bir ücret almasa da Başkan Danışmanı olarak fiilen çalıştığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 2560 sayılı Kanun’a göre Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilenlerin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmesinin uygun olmadığı düşünülmektedir.”

Gündem