Arabuluculukta erken zam: Yüzde 100

Arabuluculukta erken zam: Yüzde 100

Her yıl, Aralık ayında, bir sonraki için bir kez belirlenen arabuluculuk ücretlerine yüzde 100 “erken artış” yapıldı. Buna göre en basit arabuluculuk ücretinin saati 200 TL’den 400 TL’ye çıkarıldı.

Hukuki uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarından biri olarak sunulan arabuluculuk da yüksek enflasyondan etkilendi. Normal artış dönemi beklenmeden arabuluculuğa yüzde 100 zam geldi. En basit arabuluculuk ücretinin saati 200 TL’den 400 TL’ye yükseldi.

Tarafların mahkemeye gitmeden sorunlarına çözüm getirmelerinin yolu olarak gösterilen arabuluculuk sistemindeki ücretler, her yılın sonunda Aralık ayında bir sonraki yıl için yeniden belirleniyordu. Buna göre, bu yılın sonuna kadar taraflar arabulucuya, saatine 200 TL ödüyordu. Artan enflasyon, arabuluculuk sisteminde “erken zam” yapılması sonucunu doğurdu ve 2023 beklenmeden arabulucuların saat ücretlerinde artış gerçekleşti.

Resmi Gazete’de yayınlanan “2023 yılı arabuluculuk ücret tarifesi”nde, tarifenin kararın yayınlandığı günden, yani bugünden itibaren geçerli olduğu belirtildi. Yeni tarifeye göre örneğin boşanma, nafaka, velayet ve benzeri gibi aile hukukunu ilgilendiren konularda taraflar arabulucuya saatine 400 TL ödeyecek. Örneğin uyuşmazlığın 10 saatlik görüşme sonunda çözülmesi durumunda arabulucuya ödenecek ücret 4 bin TL olacak.

Yeni tarifeye göre bazı uyuşmazlıklarda uygulanacak arabuluculuk ücretleri şöyle olacak:

Aile, işçi – işveren ve tüketici hukuku alanların ilgilendiren hukuki uyuşmazlarda taraf sayısı 2 ise, arabulucunun saatlik ücreti 400 TL olacak. Taraf sayısına göre artan ücret tarifesine göre bu saatlik ücret 1.640 TL’ye kadar çıkabilecek. Diğer uyuşmazlıklarda ise asgari arabulucu saatlik ücreti 480 TL’den başlayıp 1.080 TL’yi bulabilecek.

Konusu para olan hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculara ayrılacak oranlar da yeniden belirlendi. Buna göre konusu para olan uyuşmazlıklarda arabulucuya, uyuşmazlığa konu olan parasal değerin ilk 100 bin TL’si için yüzde 6 ödenecek. Bu oran, daha fazla miktardaki değere konu olan uyuşmazlıklarda yüzde 1’e kadar düşecek. (Kısa Dalga)