AYM, 15 Temmuz sonrası düzenlemesinde gedik açtı

AYM, 15 Temmuz sonrası düzenlemesinde gedik açtı
Anayasa Mahkemesi, “Anayasal düzene karşı suçlardan yargılanmakta olanların özel eğitim kurumlarında çalışamayacaklarını” içeren düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi’nden, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yasaya eklenen ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında “Anayasal düzene karşı suçlardan yargılamaları devam edenlerin özel eğitim kurumlarında çalışamayacaklarını” içeren düzenlemeyi iptal etti.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda 2018 yılında önemli bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikte, özel öğretim kurumlarında öğretmen ve diğer personel olarak çalışma koşulları sıralandı. Bu koşullar arasında, “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan yargılanmıyor olmak” da yer aldı.

Gaziantep’te bir özel okulda öğretmenlik yapan kişi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hakkında “anayasal düzene karşı suç işlediği” iddiasıyla açılan dava nedeniyle, yasadaki bu değişikliğe dayanılarak işten çıkarıldı.

Öğretmen, yapılan bu işlemin iptali için açtığı davada, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndaki düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürdü.

Davanın istinaf incelemesini yapan Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi öğretmenin ileri sürdüğü “Anayasa’ya aykırılık” iddiasını yerinde bularak Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun ilgili hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

AYM’DEN OYBİRLİĞİYLE İPTAL

İptal başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda yer alan ve bu kurumlarda çalışanlarda “Anayasal düzene karşı işlenen suçlardan yargılanmıyor olma” şartını içeren düzenlemenin iptaline karar verdi. Mahkeme düzenlemenin ölçülü olmadığına işaret etti.

Karara göre, 15 Temmuz sonrasında haklarında “Anayasal düzene karşı suçlar” nedeniyle dava açıldığı için özel öğretim kurumlarında çalışmaları engellenen kişilerin önündeki bu engel kalkmış oldu. (Kısa Dalga)

Gündem