‘Başkent Millet Bahçesi’ projesine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

‘Başkent Millet Bahçesi’ projesine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı
Mahkeme, projeyle ilgili daha önceki yargı kararlarının yerine getirilmediğini belirterek, projeye devam edilmesi halinde telafisi imkânsız zararlar yaşanacağını vurguladı.

Ankara 13. İdare Mahkemesi, Ankara’nın Altındağ ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi alanlarında yapılmak istenen Millet Bahçesi projesinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Millet Bahçesi projesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kasım 2022’de onaylanmıştı.

İktidarın “Başkent Millet Bahçesi” planını Mimarlar Odası Ankara Şubesi yargıya taşımıştı. Ankara 14. İdare Mahkemesi ilk plan için yürütmeyi durdurma kararı vermiş, karara yönelik istinaf başvurusu da reddedilmişti. Getirilen ikinci planda da mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ankara 13. İdare Mahkemesi, projeyle ilgili daha önceki yargı kararlarının yerine getirilmediğini belirterek, projeye devam edilmesi halinde telafisi imkânsız zararlar yaşanacağını vurguladı.

Mahkeme, yürütmeyi durdurma gerekçesinde hukuk devleti ilkesine zarar verildiğine dikkat çekti.

Kararda, “Dava konusu işlemlerin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacaktır. Zira, işlemlerin yürütmesinin durdurulmamasına karar verilmemesi halinde, hukuka aykırı bulunan işlemlerin etki alanına bağlı olarak ilgililer açısından oluşacak zarar, işlemlerin uygulanmasına devam olunmasıyla artacak, yargılamanın sonunda verilebilecek iptal kararı ile önceki halin iadesi olanaksızlaşacaktır” denildi.

Mahkeme, projenin “imar mevzuatına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, plan tekniklerine, plan hiyerarşisi ve kamu yararına uygun olmadığı” sonucuna vararak, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“Mahkeme ideolojik hesaplaşmanın boyutunu ortaya koydu”

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Başkent iktidarın Cumhuriyetle hesaplaşmasının zirve mekânı oldu. İdeolojik olarak mekânı yok etmeye, kentleşme politikalarını rant odaklı dönüştürmeye çalışanlar bir kez daha kaybetmiştir. Atatürk’ün tarihi tören pistini yıkarak, AKM alanlarını 1700 araçlık otopark ile betona boğanlar kaybetmiştir” dedi.

Mahkemenin gerekçesinde “Planda Atatürk Kültür Merkezi alanın ‘Başkente özgü’ ve ‘özel alan olma’ tasarımın temel vizyonu olması gerekirken bunun gözetilmediği sonucuna varmıştır” denildiğini hatırlatan Candan, mahkemenin ideolojik hesaplaşmanın boyutunu ortaya koyduğunu söyledi. (Kısa Dalga)