Bedelli affı ve Genelkurmay Başkanı için yaş düzenlemesi yolda

Bedelli affı ve Genelkurmay Başkanı için yaş düzenlemesi yolda

Genelkurmay Başkanının görev süresinin birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi ve 550 bin kişiye bedelli askerlik yolunu açacak düzenlemeler hazırlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik görevi yapmayan, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı durumda olanların bedelli askerlikten yararlanabilmesi için af getiren bir düzenlemeye hazırlanıyor. Bunun 550 bin kişiyi ilgilendirdiği belirtiliyor. Ayrıca, Genelkurmay Başkanları'nın görev sürelerinin uzatılması da gündemde.

MSB'nin bilgi notuna göre, yedi kanunda değişiklik öngören yeni düzenlemeler şunlar olacak:

FİRAR EDEN ASKERLER

- Firar ve izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personel için ifade alınması zorunluluğundan vazgeçilmesine yönelik düzenleme yapılması,

- Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarda Ankara İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum İdare Mahkemelerinin yetkili kılınması,

- Astsubayların dokuzuncu derece birinci kademe yerine, dokuzuncu derece ikinci kademeden göreve başlamalarına ilişkin düzenleme yapılması,

GENELKURMAY BAŞKANI GÖREV SÜRESİ

- Genelkurmay Başkanının görev süresinin birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi,

- Askeri araç kazası sonucu harp malzemesine zarar vermek suçundan yargılanan erbaş ve erlerin, kasıt veya ağır kusur nedeniyle mahkûm olmaları durumu hariç meydana gelen zarardan sorumlu olmamalarına ilişkin düzenleme yapılması,

- Bakanlık bünyesinde teşkil edilen döner sermaye işletmelerinde, Cumhurbaşkanı kararı ile sermaye artırımına dair düzenleme yapılması ve bu karara müteakip gerekli olan sermayenin döner sermayeli işletmelerin kaynaklarından tamamlanması,

- Harekât veya yurtdışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara bu statüye geçiş için ilave sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılması,

- Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair düzenleme yapılması,

- Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkân tanınması. (Kısa Dalga)