Beyaz Miting: Fahrettin, randevusuz bakar mısın?

Beyaz Miting: Fahrettin, randevusuz bakar mısın?

Sağlık emekçilerinin ‘Emek Bizim Söz Bizim Sağlık Hepimizin’ sloganıyla düzenlediği 'Beyaz Miting' Ankara Anıtpark'ta Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Mitingde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sık sık 'laf atıldı.'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık meslek örgütleri tarafından ‘Emek Bizim Söz Bizim Sağlık Hepimizin’ sloganıyla düzenlenen ‘Beyaz Miting’ için Ankara Anıtpark’a türkiye'nin dört bir yanından binlerce sağlık çalışanı geldi.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre “Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz”, “Direne direne kazanacağız” sloganları eşliğinde miting alanına giriş yapan sağlık çalışanları, ellerinde ‘Herkes için sağlık hemen şimdi’, ‘Hastaneler halkındır, satılamaz’, ‘Malpraktisin nedeni hekim değil, sağlık sistemidir’, ‘Sağlıkta şiddet sona ersin’, ‘5 dakikada hekimlik yapılmaz, 5 dakikada sağlık olmaz’ afişleri taşıdı.

Beyaz Miting’e katılan sağlık meslek örgütleri, taleplerini içeren kısa açıklamalarda bulundu. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, aylardır alanlarda “Emek Bizim, Söz Bizim” diye haykırdıklarını ifade etti, “Emeğimizi değersizleştirenlere karşı, bizi küçücük poliklinik odalarına sıkıştırıp birbirimizden ayıranlara, performansa mecbur edip yoksullaştıranlara, sağlıkta dönüşümün tahrip ettiği sağlığımızın günah keçisi yapanlara, bitmeyen günlere hapsedip tüketerek kamyon altına sürenlere inat değerimizin farkındayız” dedi.

Sağlığı sermayeye teslim edenlere, yurttaşları sağlıksızlığa mahkum etmeye çalışanlara karşı yan yana olduklarını kaydeden Fincancı, şöyle konuştu: “Taleplerimiz bizim, sizin, hepimizin. Toplumda sağlıksızlık üreten ne varsa, ona karşı mücadelemiz. Savaşlara, adaletsizliğe, baskılara, zulme, açlığa, yoksulluğa, bu gezegeni daha fazla kar uğruna tüketim nesnesi görenlere, yaşamlarımızı tüketenlere, umutlarımızı hapsedenlere karşı. Bizi emeğimize yabancılaştıranlara, parçalayıp bölerek yönetmeye çalışanlara, birbirimize düşmanlaştıranlara, yalnızlaştırıp yarıştıranlara, kölelik koşullarını dayatanlara karşı emeğimizden, birlikte değiştirebilmekten aldığımız güçle buradayız.”

TTB Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) ile SES Öğrencileri Komisyonu: Bize giderlerse gitsin diyenler duysun. Gidecek olanlar bizler değil sizsiniz. Buradaydık buradayız gitmiyoruz. Emeği geçen herkesin emeğine sağlık.

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası: Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ücretli izin hakkı yoktu ve hala yok. Aile hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının ücretli yıllık izin hakkı olmadığı gibi hastalık durumlarında da raporlu olduklarında eğer yerlerine vekalet edecek başka hekim veya aile sağlığı çalışanı bulamazlarsa maaşlarından yüzde 50 kesinti yapılıyor. Sağlıkta şiddeti engellemek için etkin, caydırıcı, yasa ve önlemler istedik değişen bir şey yok, aile hekimliği ceza yönetmeliği geri çekilsin dedik değişen bir şey yok. İnsanca ve güvenli çalışma ortamları istedik değişen bir şey yok. 5 dakikada 1 muayene olmaz dedik değişen bir şey yok. Taleplerimiz yerine gelene kadar susmuyoruz.

Tüm Radyoloji Teknisyen ve Teknikerleri Derneği: Pandemi sürecinde görüntüleme hizmetlerinde büyük bir özveri ile çalışan radyoloji teknisyenleri ekonomik ve özlük haklarında iyileştirme beklerken bizatihi sağlık bakanlığı tarafından acil servislerde nöbet tutan radyoloji teknisyenlerine geriye yönelik 40-50 bin TL ye varan borçlar çıkarıldı ve balkondan alkışladıkları radyoloji teknisyenleri hacizlerle karşıya kaldı. Radyoloji teknisyenlerine yönelik haciz uygulaması insani olmadığı gibi hukuki de değildi. Sağlık Bakanlığının bu uygulamadan derhal vazgeçmesini istiyoruz. Bu ülkede sağlık alanında KOCAMAN bir sorun daha var. Bu sorun Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA’dır.