Bir AKP klasiği: 'Tarihi' diye koruma kararı çıkartılan çeşmenin yerine apartman izni

Bir AKP klasiği: 'Tarihi' diye koruma kararı çıkartılan çeşmenin yerine apartman izni
AKP’li Üsküdar Belediyesi, haczedilmemesi için kendi mülkiyetindeki 97 parselin fiilen kamu hizmetinde kullanıldığına ilişkin belediye meclisinden karar çıkarttı. Ancak, 97 parselden birisi olan, Silahtarbahçe sokağındaki tarihi çeşmenin artık yerinde olmadığı ve bu noktada yakın zamanda 5 katlı apartman yapıldığı ortaya çıktı.

AKP’li Üsküdar Belediyesi, haczedilmemesi için kendi mülkiyetindeki 97 parselin fiilen kamu hizmetinde kullanıldığına ilişkin belediye meclisinden karar çıkarttı. Ancak, 97 parselden birisi olan, Silahtarbahçe sokağındaki tarihi çeşmenin artık yerinde olmadığı ve bu noktada yakın zamanda 5 katlı apartman dikildiği ortaya çıktı.

uieamkuimaku.jpg

Üsküdar Belediye Meclisi kasım ayı toplantılarını tamamladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in onayı ile meclis gündemine sunulan tekliflerden birisi, belediyeye ait mülklerin, haciz işlemlerine karşı meclis kararı ile de koruma altına alınmasıyla ilgiliydi. Teklif gerekçesi şu şekilde açıklanmıştı:

hnehau.jpg

“Belediyelerin kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mallarının haczedilemeyeceği 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Ek listede belirtilen ve belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlar fiilen kumu hizmetlerinde kullanılmakta olup, bu taşınmazların kamu hizmetlerine tahsis edildiğine ilişkin karar alınması amacıyla yazımız ve ekli listenin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.”

Teklifin eki olan liste, 97 yerin ada ve parsel numaraları belirtilerek, teklifle birlikte meclis gündemine sunuldu. Söz konusu 97 yerin 44’ünde ilçedeki tarihi çeşmelerin geçtiği görüldü. Ancak bu liste yıllar önce Üsküdar Belediyesi’ne devredilen çeşmelerin bazılarının artık yerlerinde bulunmadığın da ortaya koydu. Belediyenin haczedilemeyeceğine ilişkin karar aldırttığı çeşmelerden biri de kayıtlara göre Murat Reis Mahallesi, Silahtarbahçe Sokak 278 ada, 29 parselde bulunuyordu. Söz konusu çeşmeye ait 2 metrekarelik parsel, Üsküdar Belediyesi’nin imar sorgulamasına göre, 56 parselin önünde yer alıyor. Ancak, 2015 yılına ait sokak görüntülerine göre eski müstakil bir evin yanında, son kalıntıları görülen çeşme, yakın tarihli harita/ sokak görüntülerinde yer almıyor. Yeni görüntülerde çeşmenin bulunduğu noktayı da içine alan araziye 5 katlı bina yapıldığı gerçeğini ortaya koydu.

CHP’DEN TEKLİFE RET

Üsküdar Belediye Meclisi’ndeki oylamada söz konusu teklife CHP Grubu ret oyu verdi. CHP’li Meclis üyesi Nuray Kılıç, “Kamu mallarının haczedilmesi yasaca mümkün değil. Yasayla korunmakta olan bir konu için meclis kararı gerekli değildir görüşüyle, grup olarak rapora ret oyu verdik" dedi.

KURUL, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI KARARI ALDI

İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 9 Mart 2021 tarihinde aldığı kararla, bugün artık ortada olmayan tarihi çeşme, "Korunması gerekli 1. Grup Taşınmaz" olarak tescil edilmişti. Söz konusu karar şöyle:

“Murat Reis Mahallesi, 278 ada, 29 parsel sayılı sit dışında kalan ve tescil kaydı bulunmayan, yerinde bulunmayan çeşmenin 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığından koruması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun I olarak belirlenmesine ‘Koruması Gerekli Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin’ 8. maddesinin (c) fıkrası kapsamında ilgili kurumlarca 278 ada, 29 parsele ‘Korunması Gerekli I. Grup Taşınmaz Varlığıdır’ şerhinin konulmasına, karar eki tescil fişinin uygun olduğuna, 2863 sayılı yasanın 4. ve 65. Maddeleri gereği kültür varlığının yok olmasına sebebiyet verenler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının istenmesine karar verildi.” (ANKA)

Gündem