Bireysel kredi kullanımında yüzde 40'lık artış

Bireysel kredi kullanımında yüzde 40'lık artış

2020 yılında bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 40 artarak 867 milyar TL oldu.

2020 yılında bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 40 artarak 867 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak 3 trilyon 740 milyar TL oldu. Nakdi kredilerin 3 trilyon 622 milyar TL’si bankalar, 57 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 32 milyar TL’si finansman şirketleri ve 29 milyar TL’si faktoring tarafından kullandırıldı.

TBB Risk Merkezi'nden yapılan açıklamada, tasfiye olunacak alacaklar 2020 yılında 176 milyar TL olduğunu açıklandı. Tasfiye olunacak alacakların 168 milyar TL’sinin bankalara, 4,9 milyar TL’sinin finansal kiralama şirketlerine, 1,9 milyar TL’sinin faktoring şirketlerine ve 1,5 milyar TL’sinin ise finansman şirketlerine ait olduğu belirtildi.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı 2020 yılında, 2019 yılsonuna göre 1,5 puan azalarak yüzde 4,5 oldu. Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 40 artarak 867 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 46’sını ihtiyaç kredileri, yüzde 33’ünü konut kredileri, yüzde 17’sini kredi kartları ve yüzde 5'ini taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yıla göre 1,5 puan düşerek yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşti. Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,1 milyon kişi artarak 34 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 25,5 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Ticari krediler 2.9 trilyon TL oldu

Ticari krediler yüzde 33 artarak 2 trilyon 873 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 77 düzeyinde gerçekleşti. TBB Risk Merkezi ticari kredilerin hacmi ile ilgili ise şu verileri paylaştı: “Ticari krediler içinde imalat sanayii yüzde 28 ile en yüksek paya sahip. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ve inşaat… Aralık 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 10 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 6,4 ile turizm sektörü ve yüzde 6,1 ile enerji sektörü takip etti.

 (ANKA)