Boğaziçi hukuk ve iletişim fakültelerinin iptali için Danıştay'a dava

Boğaziçi hukuk ve iletişim fakültelerinin iptali için Danıştay'a dava
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Cumhurbaşkanlığı kararıyla iletişim ve hukuk fakültelerinin açılmasını Danıştay'a taşıyarak, kararın iptalini istedi.
Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, 87 gündür sürüyor. Bulu'yu atayan Cumhurbaşkanlığı kararını Danıştay'a taşıyan Boğaziçili akademisyenler, hukuk ve iletişim fakültelerinin kurulması kararının iptali için de harekete geçti. 6 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan iki yeni fakülte kararı, 'Anayasa’ya aykırı olduğu' gerekçesiyle Danıştay’a taşındı.

Gazeteduvar'dan Aynur Tekin'in haberine göre, a
vukat Fırat Kuyurtar, kararname ile fakülte kurulmasının hukuka aykırı olduğunu ve Anayasal ilkelerle bağdaşmadığını söyledi. Kuyutar, şöyle devam etti:

“Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’ndaki farklı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı’nın böyle bir yetkisinin olduğu yorumu yapılıyor. Çünkü 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nun ek 30. maddesinde fakültelerin Cumhurbaşkanı kararıyla kurulabileceğine dair bir ifade var. Ancak Yükseköğretim Kanunu, Teşkilat Kanunu’na göre daha üst kademede, daha düzenleyici bir kanundur. Yani Teşkilat Kanunu, Yükseköğretim Kanunu’na ve Anayasa’ya uygun olmak zorundadır. Bir çelişki olduğu zaman Yükseköğretim Kanunu’nun uygulanması gerekir. Dolayısıyla bu kanunun 5. maddesinde 'Fakülteler kanunla kurulur' ifadesi yer aldığına göre fakültelerin kanunla kurulması gerekir.”

Gündem