Bölgedeki HDP anketinde İyi Parti sürprizi

Bölgedeki HDP anketinde İyi Parti sürprizi
Bölgedeki İyi Parti’ye oy veren seçmenlerin yüzde  60’ının HDP’ye açılan kapatma davasını olumsuz bulurken yüzde  40’ının da Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini siyasi iradeye darbe olarak görmesi de dikkat çekti.

 

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 11 ilde yapılan ankete göre seçmenlerin yüzde  74’ü Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini “siyasi darbe, AKP-MHP ittifakının siyasi tutumu sonucu gerçekleşen bir uygulama olarak görürken yüzde  72’si de HDP’nin kapatılması davasını olumsuz buldu. 

Bölgedeki İyi Parti’ye oy veren seçmenlerin yüzde  60’ının HDP’ye açılan kapatma davasını olumsuz bulurken yüzde  40’ının da Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini siyasi iradeye darbe olarak görmesi de dikkat çekti.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 18-21 Mart 2021 tarihinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlı 11 kentte Siyasal gündeme ilişkin bir saha araştırması/anket çalışması gerçekleştirdi.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Van, Kars, Siirt, Şırnak, Hakkari, Muş, Bingöl kentlerini kapsayan yüzde  3 hata payı, yüzde  95 güven aralığını gözeten çalışma; tesadüfi dağılım tekniğiyle, 1020 hanede yüz yüze gerçekleşti. 

 Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşmesi

Araştırma grubunun yüzde 33,5’i HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Milletvekilliğinin düşürülmesini “Siyasi İradeye Darbe” olarak değerlendirirken yüzde  28,3’ü “AKP-MHP İttifakının Siyasi Tutumu Sonucu Gerçekleşen Bir Uygulama”yüzde  22,6’sı “Yasal Sürecin Zorunlu Bir Sonucu” ve yüzde  15,1’i ise “Yasal Süreç Tamamlanmadan Gerçekleşen Bir Uygulama” olarak değerlendirdi. 

Yani seçmenin toplamda yüzde 73,9’u Gergerlioğlu’nun Milletvekilliğinin düşürülmesini yasal bir sürecin sonucu olarak değerlendirmedi.

Partilere göre Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşmesi

Gergerlioğlu’un Milletvekilliğini düşürülmesini 

 •     AKP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde  54’ü “Yasal Sürecin Zorunlu Bir Sonucu” olarak görürken
 •     CHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde  36,4’ü “Siyasi İradeye Darbe” olarak
 •     HDP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde  43,1’i “Siyasi İradeye Darbe” olarak
 •     MHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde  63’ü “Yasal Sürecin Zorunlu Bir Sonucu” olarak
 •     HÜDA-PAR’a oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde  65’i “Yasal Sürecin Zorunlu Bir Sonucu” olarak
 •     İYİ PARTİ’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde  40,5’i “Siyasi İradeye Darbe” olarak  
 •     SAADET PARTİSİ’ne oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde  50’si “Yasal Sürecin Zorunlu Bir Sonucu” olarak değerlendirdi.

 

HDP’nin kapatılması davası

Yargıtay Başsavcısının Anayasa Mahkemesine HDP'nin Kapatılması İstemiyle açtığı davayı araştırma grubunun toplamda yüzde  71,8’i Olumsuz bulurken (yüzde  49,6’sı “Çok Olumsuz Buluyorum”, yüzde  22,2’si “Olumsuz Buluyorum”), toplamda yüzde  12,3’ü olumlu , (yüzde  6,6’sı “Olumlu Buluyorum”, yüzde  5,7’si “Çok Olumlu Buluyorum”) bulduğunu bildirmiştir. 

Seçmenin oldukça büyük bir kesimi HDP’nin kapatılma davasının açılmasında yasal değil siyasi saiklerle hareket edildiğini, sonuçlarının da siyasi olacağını düşünmektedir.  

 •     AKP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde  30’u
 •     CHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde  67,3’i
 •     HDP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde  94,6’sı,
 •     MHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde  18,5’i, 
 •     HÜDA-PAR’a oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde  25’i,
 •     İYİ PARTİ’ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde  59,4’ü,
 •     SAADET PARTİSİ’ne oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde  50’si kapatılma davasını Olumsuz Bulduğunu belirtirken;     
 •     İlk defa oy kullanacak olan genç seçmenin ağırlığını oluşturduğu “Oy Kullanmadım” diyen katılımcıların yüzde  62,1’i de kapatılma davasını Olumsuz bulduğunu bildirmiştir. 

HDP'nin kapatılmasının sonuçları ne olur?

HDP'nin Kapatılmasının Olası 1. Öncelikli sonucu olarak araştırma grubunun yüzde  36,8’i “Türkiye Demokrasisi Yara Alır”, yüzde  13,1’i “Kürt Sorununun Demokratik ve Barışçıl Yollarla Çözülme Olanağı Darbe Alır”, yüzde  12,8’i “Türkiye’de Gerilim Ortamını Arttırır”, yüzde  11,5’i “Kürtlerde Duygusal Kırılma Derinleşir”, yüzde  9,1’i “Kürtlerin Siyasal Temsil Alanı Zayıflar” demişlerdir. 

“HDP'nin Kapatılmasının 2. Önemli olası sonucu olarak katılımcıların yüzde  25,9’u “Kürtlerde Duygusal Kırılma Derinleşir”, yüzde  16,8’i “Kürtlerin Siyasal Temsil Alanı Zayıflar”, yüzde  16’sı “Kürt Sorununun Demokratik ve Barışçıl Yollarla Çözülme Olanağı Darbe Alır” fikirlerini bildirmişlerdir. 

“Sizce Kapatılma Girişimi Karşısında HDP Ne Yapmalı?” sorusuna katılımcıların yüzde  39,8’i “Davanın Sonuçlanmasını Beklemeli ve Ona Göre Tavır Belirlemeli”, yüzde  15’i  “Davanın Sonuçlanmasını Beklemeden Kendini Feshetmeli ve Farklı İsimle Devam Etmeli”, yüzde  10,4’ü “Uluslararası Alanda Kamuoyu Oluşturmalı” demiştir. 

“HDP Kapatılır İse Sizce HDP Seçmeni Nasıl Bir Tavır Geliştirir?” sorusuna katılımcıların yüzde  40,6’sı “Partisinin Alacağı Kararı Bekler”, yüzde  13,8’i “Kitlesel Eylemlerle Kararı Protesto Eder”, yüzde  11,5’i “HDP’nin Ardılı Olacak Yeni Partiye Katılır” biçiminde yanıtlar vermişlerdir. 

 Muhalefet ne yapmalı?

“Mevcut Muhalif Yapıların HDP'nin Kapatılma Davası Karşısında Tavrı Ne Olmalı?” sorusuna araştırma grubunun yüzde  44,2’si “Mevcut Karar Karşısında HDP ile Dayanışmalı”,  yüzde  21,9’u “Yargının Vereceği Karara Saygı Duymalı”, yüzde  13,5’i “Ülke Demokrasisi Adına Bu Kararı Protesto Eden Bir Dizi Etkinlik Yapmalı” demişlerdir. 

İlgili soruya verilen yanıtların seçmen dağılımı içindeki yerine bakıldığında; 

 • AKP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların; yüzde  44’ü “Yargının Vereceği Karara Saygı Duymalı”,
 •  CHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların; yüzde  38,2’si “Mevcut Karar Karşısında HDP ile Dayanışmalı”, yüzde  31,8’i “Yargının vereceği Karara Saygı Duymalı”,    
 • HDP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların; yüzde  60,4’ü “Mevcut Karar Karşısında HDP ile Dayanışmalı”, 
 • MHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların; yüzde  50’si “Yargının Vereceği Karara Saygı Duymalı”, 
 • HÜDA-PAR’a oy verdiğini belirten katılımcıların; yüzde  55’i “Yargının Vereceği Karara Saygı Duymalı”, 
 • İYİ PARTİ’ye oy verdiğini belirten katılımcıların; yüzde  37,8’i “Yargının Vereceği Karara Saygı Duymalı”, yüzde  32,4’ü “Mevcut Karar Karşısında HDP ile Dayanışmalı”, 
 • SAADET PARTİSİ’ne oy verdiğini belirten katılımcıların; yüzde  50’si “Yargının Vereceği Karara Saygı Duymalı” dedikleri görülmüştür. 

 

 
Gündem