Bütçe açığı yüzde 14.7 artarken örtülü ödenek harcamaları da şimdiden geçen yılı aştı

Bütçe açığı yüzde 14.7 artarken örtülü ödenek harcamaları da şimdiden geçen yılı aştı
Cumhurbaşkanlığının örtülü ödenek harcaması 10 ayda 4.8 milyar TL'ye ulaştı. Ocak-Ekim dönemindeki açık ise 600 milyar TL’yi aştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ekim 2023 ile ilgili merkezi yönetim bütçe verilerine göre geçen yılın aynı ayına kıyasla gelirler yüzde 111.3 artarak 473.7 milyar liraya giderler ise yüzde 85.2 artarak 569.2 milyar liraya ulaştı.

Bütçe açığı yüzde 14.7 arttı ve 95.5 milyar lira oldu

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre bütçe açığı yüzde 14.7 artarak 95.5 milyar lira oldu. Faiz dışı denge de 28.6 milyar lira açık verdi. Yine ekimde, vergi geliri yüzde 125.2 artışla 409.4 milyar lira, faiz gideri yüzde 9.3 artışla 66.8 milyar liraya çıktı.

İlk 10 ayda gider yüzde 94.2 arttı

İlk 10 ayda ise gelir yüzde 77.9 artışla 3.9 trilyon lira, gider yüzde 94.2 artışla 4.5 milyar lira ve açık yüzde 372.3 artışla 608.1 milyar lira oldu. Ayrıca faiz dışı denge 70.4 milyar lira açık verirken ilk 10 ayda vergi geliri yüzde 85.3 artışla 3.4 trilyon lira, faiz gideri yüzde 100.4 artışla 537.7 milyar liraya yükseldi.

Dolaylı vergilerde büyük artış

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla dolaylı vergilerde büyük artış oldu. Dahilde alınan KDV 18.6 milyar liradan 63.4 milyar lira, ÖTV 42.3 milyar liradan 97.4 milyar liraya fırladı. Ayrıca gelir vergisi 36.1 milyar liradan 72.1 milyar liraya, kurumlar vergisi 4.1 milyar liradan 12.2 milyar liraya, BSMV 6.9 milyar liradan 14.7 milyar liraya, ithalden alınan KDV 51.9 milyar liradan 103.1 milyar liraya çıktı.

Örtülü ödenek harcaması şimdiden geçen yılı aştı

Artık “gizli hizmet giderleri” olarak tanımlanan “örtülü ödenek”ten ekimde tam 1 milyar 24 milyon TL harcandı. 10 aylık harcama ise 4.8 milyar lira oldu. Geçen yılın tüm harcaması 3.4 milyar liraydı.

Temsil ve tanıtma giderlerine 10 ayda 1.1 milyar lira

Temsil ve tanıtma giderleri için ilk 10 ayda 1.1 milyar lira harcandı. Başlangıç ödeneği 938.9 milyon liraydı. Görev zararı (görevlendirme gideri) kapsamında Elektrik Üretim AŞ’ye ekimde 10.6 milyar TL, ilk 10 ayda 52.9 milyar TL), BOTAŞ’a ekimde 16 milyar TL, 10 ayda 62 milyar TL aktarıldı.

Örtülü ödenek nedir?

5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun' 24. maddesinde ‘örtülü ödenek' tanımlanıyor.

Madde 24'te “Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir” ifadesi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı belirliyor

İlgili maddeye göre “kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine” de örtülü ödenek konulabiliyor. Öte yandan örtülü ödeneklere ilişkin giderler Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen esaslara göre belirleniyor ve ödeniyor.