CHP'den Covid-19 cezalarının iptali için kanun teklifi

CHP'den Covid-19 cezalarının iptali için kanun teklifi
TBMM Adalet Komisyonu üyesi, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Covid-19 ile mücadele sürecinde AKP iktidarının uygulamalarıyla vatandaşların devlete olan güvenini sarstığını öne sürerek, son bir yıl içinde verilen maske-sosyal mesafe cezalarının, gecikme cezalarıyla birlikte silinmesi için TBMM’ye kanun teklifi sundu.

TBMM Adalet Komisyonu üyesi, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Covid-19 ile mücadele sürecinde AKP iktidarının uygulamalarıyla vatandaşların devlete olan güvenini sarstığını öne sürerek, son bir yıl içinde verilen maske-sosyal mesafe cezalarının, gecikme cezalarıyla birlikte silinmesi için TBMM’ye kanun teklifi sundu.

Zeynel Emre kanun teklifinde, Covid-19 kapsamında kesilen idari cezaların dayanağı olan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na geçici madde eklenmesini istedi. Teklifin yasallaşması halinde, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi kapsamsında Covid-19 salgını dayanak gösterilerek maske ve sosyal mesafe ihlali gerekçesiyle 1 Nisan 2020 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında verilen idari para cezaları ile bunlara ilişkin tüm gecikme faizi ve cezalardan kaynaklanan kamu alacağı terkin edilecek.

Kanun teklifinin gerekçesinde şu görüşlere yer verildi:

“Yönettikleri toplumları olası tehditlere karşı gerekli tedbirleri alarak hazır duruma getirmekle mesul ve bu amaçla yetkilendirilmiş kişilerin, sorumluluklarını yerine getirmesi bir zorunlulukken, aksi durum bir eksiklik değil eylemin içeriğine göre suç vasfı bile kazanabilmektedir.

Covid-19 ile mücadele döneminde neden olunan tahribatların en önemlilerinden biri ise, salgının yayılmasını önleme amaçlı konulan yasakların uygulamasında görülmüştür. Covid-19 salgını nedeniyle geçen yılın Mart ayından itibaren başlayan yasakları ihlalden on binlerce vatandaşa ceza kesilirken, her geçen gün bu sayı artış göstermektedir. Birçok anayasa hukukçusu, söz konusu yasakların, OHAL kapsamında uygulanacak yasaklar olduğunu ifade etmesine karşın AKP iktidarı, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da hukuki gereklilikleri yerine getirmeksizin kararları uygulamaya koymuştur.

"Çifte standart"

Covid-19 yasaklarının açıkça ihlal edildiği AKP kongrelerine ilişkin herhangi bir cezai işlem söz konusu olmazken on binlerce vatandaş çeşitli gerekçeler sunularak Covid-19 idari para cezasına çarptırılmıştır. Hatırlanacağı üzere geçen aylarda İstanbul Taksim’de kamera kayıtları üzerinden yapılan tespitle maskesini nizami takmadığı için bir vatandaşa ceza kesilmesi bile söz konusu olmuştu. Bir yandan lebalep kongreler yaptıkları için övünen ve adeta Covid-19 salgının yayılması için özel çaba sarf eden karar verici konumdaki kişi ve onların siyasi tabanının her türlü yasağı delmesine karşın cezasız kalması, diğer yandan anayasal hakları ihlal edilerek cezalandırılan on binlerce vatandaş. Bu uygulama, AKP iktidarının uzun zamandır taşlarını döşediği ikili hukuk sisteminin bir başka göstergesidir.

 AKP iktidarının süregelen hukuksuz uygulamalarının daha fazla tahribat yaratmaması ve halkın devlete olan güveninin tekrar tesis edilmesine bir nebze katkı sunması bağlamında Covid-19 nedeniyle verilen cezaların iptal edilmesi; geçen süreçte ödemesi yapılan cezaların ise vatandaşlara iade edilmesi için cezaların dayanağı olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na geçici bir madde eklenmesini amaçlamaktayız.”

 ANKA

Sağlık