Cumhurbaşkanlığı'ndan 'satılabilecek ne varsa satılacak' itirafı gibi özelleştirme programı

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'satılabilecek ne varsa satılacak' itirafı gibi özelleştirme programı
Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 Yılı Programı’nda özelleştirmelerin devam edeceği, özelleştirme potansiyeli olanların da listeye ekleneceği duyuruldu. Programa göre dalgalı kur rejimine devam edilecek.

‘2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, özelleştirme portföyünde bulunan şirket ve varlıkların özelleştirilmesine devam edileceği, özelleştirme potansiyeli olan yeni şirket ve varlıklarında portföye dahil edilerek özelleştirileceği belirtildi. Programda, enflasyon ve para politikalarında dalgalı kur rejimi uygulamasının sürdürüleceği de ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 yılına ilişkin programında; özelleştirme, enflasyon, para ve dalgalı kur konularında gelecek yıl izlenecek politikalar anlatıldı. Programda, bu konulara ilişkin şunlar kaydedildi:

İMZA AŞAMASINDAKİ ÖZELLEŞTİRMELERİN TUTARI: 2,5 MİLYAR TL

“Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satış ve devir işlemi tamamlanan özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı, 2021 yılında 4,2 milyar TL iken 2022 yılının ilk 9 ayında 6,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 2022 yılı eylül ayı sonu itibarıyla özelleştirme ihalesi tamamlanmış olup Cumhurbaşkanı onayına sunulan ve sözleşme imza aşamasında bulunan özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 2,5 milyar TL’dir. 2022 yılı eylül ayı itibarıyla özelleştirme portföyünde bulunan toplam 369 taşınmazın satış yoluyla özelleştirilmesi için ihaleye çıkılmış olup 294 taşınmazın satış sözleşmeleri imzalanmış, 11 taşınmazın da kamu kurumlarına bedelli devri yapılmıştır. Onay aşamasında ve ihale sürecinde olan taşınmazların yıl sonuna kadar ihale süreçlerinin tamamlanması öngörülmektedir.

LİSTEYE "SATILABİLECEKLER" DE EKLENECEK

Etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamalarına devam edilecektir. Özelleştirme uygulamalarında uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde ve belirlenmiş bir program dâhilinde halka arz dâhil olmak üzere yeni ve alternatif modeller kullanılarak ekonomik katma değer bazlı planlamaya geçilecektir. TEİAŞ'ın özelleştirme programına alınmasını müteakip, şirketin halka arzına yönelik hazırlık çalışmaları gerçekleştirilecektir. Plan döneminde özelleştirme portföyünde bulunan şirket ve varlıkların özelleştirilmesine devam edilecek, özelleştirilme potansiyeli olan yeni şirket ve varlıklar portföye dâhil edilerek özelleştirilecektir.

HEDEFTEKİ BEŞ ÖZELLEŞTİRME: FENERBAHÇE-KALAMIŞ YAT LİMANI DA VAR

‘2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda,ilk etapta özelleştirmesi yapılacak yatırım ve hizmetlere ilişkin şu bilgiler yer aldı:

“Çanakkale Gökçeada'da bulunan Adalet Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nin özelleştirilmesine yönelik hazırlık çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Koyulhisar ve Dereiçi Hidroelektrik Santrallerinin özelleştirilmesine yönelik hazırlık çalışmaları tamamlanarak ihale ilanına çıkılacaktır.

Tekirdağ Çeşmeli Limanı’nın (eski Nato Kabul Limanı) özelleştirilmesine yönelik hazırlık çalışmaları tamamlanarak ihale ilanına çıkılacaktır.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirme sürecine ilişkin iş ve işlemler tamamlanacaktır.

Yedieminlik hizmetlerinin özelleştirilmesine yönelik hazırlık çalışmaları gerçekleştirilecektir.

DALGALI KUR REJİMİNE DEVAM

Hükümet ve Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerini paylaşmaya devam edeceği duyurulan Program’da, dalgalı kur rejimine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacaktır. Dalgalı kur rejimi uygulamasına devam edilecek, kurlarda sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlenmesi veya aşırı oynaklık durumunda piyasalarda istikrarın sağlanması amacıyla gerekli adımlar atılacaktır.” (ANKA)

Ekonomi