Danıştay'dan bisiklet yolu ve balıkçı barınağı kararı: Çevreye verilen zarar nasıl giderilecek?

Danıştay'dan bisiklet yolu ve balıkçı barınağı kararı: Çevreye verilen zarar nasıl giderilecek?
Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin (OBB) balıkçı barınağı ve bisiklet yolu projeleri için açtığı davalarda idare mahkemesinin belediye aleyhine verdiği kararların Danıştay tarafından onandığını açıkladı. ORÇEV’den yapılan açıklamada, “OBB, mahkeme kararına uymalı ve çalışmaları derhal durdurmalıdır” denildi.

Ordu Çevre Derneği'nden (ORÇEV) yapılan açıklamada, “OBB, mahkeme kararına uymalı ve çalışmaları derhal durdurmalıdır” denildi.

ORÇEV Yönetim Kurulu tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, OBB’nin balıkçı barınağı ve bisiklet yolu projeleri için açtığı davalarda idare mahkemesinin belediye aleyhine verdiği kararların Danıştay tarafından onandığı duyuruldu. ORÇEV’in açıklaması şöyle:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Melet Irmağı’nın doğu tarafında mendirek ve balıkçı Barınağı, Cumhuriyet ve Turnasuyu Mahalleri kıyısında da deniz dolgusu ve bisiklet yolu projeleri vardı. Dernek olarak, bu projelerin ekosistem ve şehircilik kurallarına göre uygun olmadığı yönünde idare mahkemesine açtığımız davalar lehimize sonuçlanmıştı. İdarenin yaptığı temyiz sonucu Danıştay 6. Daire, iki davayı da görüşerek iddialarımızın doğrulunu teyit ederek idare mahkemesinin kararını onayladı. OBB, mahkeme kararına uymalı ve çalışmaları derhal durdurmalıdır.

İki mahkeme kararında da ‘Temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A-2-(i) maddesi uyarınca karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına … tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir’ deniyor. Bu karar, derneğimizin yaşanabilir bir şehir mücadelesinin ve ekosisteme sahip çıkma çabasının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.”

“Verilen zarar nasıl giderilecek”

ORÇEV’in açıklamasında, yapılan çalışma ile çevreye verilen zararın nasıl giderileceği soruldu ve şunlar kaydedildi:

“OBB yönetimi, geri dönülmez zararlar vermeye devam ediyor. OBB’nin şehrin ekosistemine zarar verdiği, mahkeme kararıyla ortaya çıkmaktadır. OBB, mahkeme kararlarını yok sayarak anayasal suç işlemektedir. OBB yönetimi, halkı yok sayarak, kendi iradesini halkın ve mahkemenin iradesinden üstün görüyor. Dernek olarak, balıkçı barınağı için verilen yürütmeyi durdurma kararını uygulatamadık. Tüm ısrarlarımıza karşın yetkili kurumlar da seyirci kaldı. Çalışma devam etti. Şimdi ne olacak? Verilen zarar nasıl giderilecek? Bunun sorumlularına yaptırım olmayacak mı? Bir de davalı belediye ve yandaş küçük bir azınlık, derneğimizi, ‘Her şeye karşı çıkıyorlar’ diye karalamaya çalışıyorlar. Ordu Çevre Derneği olarak, yanlışlara karşı çıkıyoruz ve çıkmaya devam edeceğiz. Açtığımız davalar lehimize sonuçlanıyor. Ordu Çevre Derneği olarak ekosistemi yok edenlere karşı mücadelemiz sürecek.” (ANKA)

Yaşam