Devletin borç stoku artıyor

Devletin borç stoku artıyor

Devletin brüt borç stokunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2021 yılında yüzde 41,8'e yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2021 yılında 2 trilyon 358 milyar 179 milyon TL'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin "devlet hesapları" verilerini açıkladı.

Genel devlet açığı 2021 yılında 79 milyar 74 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl yüzde 4,6 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 1,1'e düştü. Mahalli idareler alt sektörü 2021 yılında fazla verirken merkezi devlet ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri açık verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2021 yılında yüzde 41,8'e yükseldi.

HARCAMALARININ GSYH İÇİNDEKİ PAYI YÜKSELDİ

Genel devlet toplam gelirleri 2 trilyon 279 milyar 105 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 31,4'e yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2021 yılında 2 trilyon 358 milyar 179 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 32,5'e düştü. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü.

VERGİ GELİRLERİ DÜŞTÜ

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2020 yılında yüzde 47,4 iken 2021 yılında yüzde 45,3'e düştü. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 27,2'ye yükselirken, net sosyal katkıların payı ise yüzde 27,2'ye geriledi. Sermaye vergilerinin payı yüzde 0,2'ye yükseldi.