Diyanet, Kuran basımını yönetmeliğe bağladı: Standartlara uymayan baskılar toplatılıp imha edilecek

Diyanet, Kuran basımını yönetmeliğe bağladı: Standartlara uymayan baskılar toplatılıp imha edilecek
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran’ın nasıl basılacağını, nasıl dağıtılacağını yönetmelikte belirledi. Bu şartlara uymayan baskılar toplatılıp “mehabetine uygun şekilde” imha edilecek. Kuran içinde mealler dışında Türkçe kelime ve Latin harfleri yer almayacak. Baskılarda, içindeki ayet ve diğer bölümlerde Kuran’ın “mehabetine uymayan renkler” kullanılamayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran-ı Kerim’in nasıl basılacağını, nasıl dağıtılacağını yönetmelikle belirledi. Basılı Kuran’ların ebatını da belirleyen yönetmelikteki şartlara uymayan baskılar toplatılıp Kuran’ın “mehabetine uygun şekilde” imha edilecek. Kuran içinde, mealler haricinde Türkçe kelime ve Latin harfleri kullanılamayacak. Kuran’ın yazımı sırasında “mehabetine uymayan renkler” kullanılamayacak.

Resmi Gazete’de Kuran’ın nasıl basılıp dağıtılacağını düzenleyen yönetmelik yayımlandı. “Kur’an-ı Kerim Basım ve Yayım Kriterleri Hakkında Yönetmelik” adını taşıyan yönetmelikte dikkat çekici düzenlemeler yer aldı. İşte o düzenlemelerden bazıları:

Yönetmeliğe göre Kuran’ın bazılı halinin boyları standart olacak. Cep boy: 10x14 cm, küçük boy: 13x18 cm, hafız boy: 14x20 cm, orta boy: 17x25 cm, rahle boy: 19x28 cm ve cami boy 23x34 cm olacak.

Ayet berkenarlarını, sayfanın sağında ve solunda kalacak boşlukları da belirleyen yönetmeliğe göre, sure başlıkları sayfa düzenine ve hattın insicamına uygun olacak, mealsiz basımlarda çerçeve içinde Türkçe karakter yer almayacak. Yönetmeliğe göre, “Eserde, Kur’an-ı Kerim’in mehabetine uygun düşmeyen doğru okunmasına katkı sağlamayan renk karmaşasına yol açabilecek renklendirmeler” yapılamayacak. Basım Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu’nun belirleyeceği yazı tipi ile yapılacak.

KAĞIT BASKIDAN ÖNCE DE YERDE DURMAYACAK

Yönetmelik, Kuran’ın hangi kalite kağıtta ve matbaada hangi koşullarda basılıp dağıtılacağını da belirledi. Buna göre; saman kağıdı veya düşük kalite kağıt kullanılmayacak. Basım aşamasını matbaada Diyanet’in görevlendireceği hafız refakat edecek. Basımın yapılacağı kağıtlar ayak altına ve uygun olmayan yerlere konulmayacak.

Hatalı ve bozuk basım olursa basım süresince bir yerde toplanacak, sonunda “adabına uygun bir şekilde geri dönüşümü” sağlanacak.

Basılan Kuran’lar, dağıtımı yapılırken sağlam kolilere konulacak ve üstüne “Dikkat! Kur’an-ı Kerim” ibaresi yazılacak.

ÖNCE DİYANET İNCELEYECEK

Kuran baskısı yapacak olan matbaa ve yayınevleri önce Diyanet İşleri Başkanlığı’na başvuracak. Bu aşamada bandrol alınacak, mühürlenip onaylanacak.

Mühürsüz ve onaysız basıldığı veya yayımlandığı tespit edilen Kuran’lar toplatılacak. Basım ve yayımı durdurulup erişimin engellenmesine karar verilebilecek.

Yönetmeliğe göre dijital Kuran’lar da hazırlanıp dağıtılabilecek.

Gündem