Dr. Ramazan Demirtaş'tan 7'den büyük deprem olacak şehirler arasında gösterilen Erzincan'ın riskine ilişkin açıklama

Dr. Ramazan Demirtaş'tan 7'den büyük deprem olacak şehirler arasında gösterilen Erzincan'ın riskine ilişkin açıklama
Dr. Ramazan Demirtaş Erzincan'ın deprem riskine ilişkin açıklamada bulundu.

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın yaptığı bir çalışma dikkat çekti. Jeoloji Mühendisleri Odası altından doğrudan fay hattı geçen 24 il incelemeye aldı.

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.

Uzmanlık alanı paleosimoloji olan Dr. Ramazan Demirtaş da bu illeri incelemeye aldı.

Paleosimolog Dr. Ramazan Demirtaş Erzincan'ın deprem riskine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirtaş şunları kaydetti:

"Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı olan yerler belli oldu"

i) Erzincan kent merkezinin hemen kuzeyinden Kuzey Anadolu Fay Zonu geçiyor, tamam

ii) Peki Erzincan kent merkezinden geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Erzincan segmentinin deprem tehlikesi nedir?

f5qr4kcxgaagfc8.jpeg

iii) Yüzey faylanma tehlikesi ve fayyasası açısından irdeleyecek olursak:

-Erzincan segmenti 27.12.1939'da M=7.9 (360 km kırık uzunluğu) ve doğu parçası 13.03.1992 M=6.9 + 15.03.1992 M=6.0 (45 km kırık uzunluğu) depremleri üretti.

iv) 1939 gibi M=7.9 büyüklüğündeki bir depremin yinelenme aralığı yaklaşık 400 ile 600 yıl aralığında değişiyor.

v) 1992 depremleri ise 1939 gibi bir deprem ile ilişkili olarak gerçekleşiyor.

vi) Erzincan havzasının doğusunda gerçekleşen normal bileşenli sağ yönlü doğrultu atımlı 1992 depremi yüzey faylanmasından tek bir bina yıkılmadı.

vii) 1939 +1992 gibi depremlerinin önümüzdeki 300-500 yıl tekrarlanması ve yüzey faylanması oluşturması söz konusu olmadığına göre:

deprem tehlike parametreleri ile ifade edildiğinde, Erzincan kent merkezinden Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun geçmesi de, bir şey ifade etmiyor.

viii) O zaman gelecek 300-500 yıl 7.0-8.0 arası deprem ve yüzey faylanma ile karşılaşmayacak 50-100 yıllık ömrü olan binalar için yasak getirmenin neresi mühendislik? oluyor..

ix) Fay/deprem tehlike parametreleri içermeyen teorik öyle teorik bilgiler ile bu işler olmuyor.

x) Fay yasasına karşı duruşumuz, sırf muhalefet olsun diye değil, ülke bütçesi doğru yerlerde kullandırılsın, halkımızı mağdur edilmesin diye.

xii) Ayrıca bu tür tehlike parametreleri içermeyen teorik yaklaşımlarla tek bir can kaybı engellenemez, tek bir binanın yıkımı önlenemez. (Kısa Dalga)

Gündem