Eğitim harcamaları 2022'de yüzde 69,3 arttı

Eğitim harcamaları 2022'de yüzde 69,3 arttı
TÜİK verilerine göre 2022 yılındaki eğitim harcamalar yüzde 69,3 artarak 587 milyar 438 milyon TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "eğitim harcamaları istatistikleri"ni açıkladı. Buna göre; eğitim harcamaları 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 69,3 artarak 587 milyar 438 milyon TL oldu. 2022 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri; yüzde 113,8 ile okul öncesi ve yüzde 74,1 ile yükseköğretim oldu.

Gayrisafi yurt içindeki payı azaldı

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2021 yılında yüzde 4,8 iken, 2022 yılında yüzde 3,9 oldu. Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ise 2021 yılında yüzde 3,5 iken, 2022 yılında yüzde 3,1 oldu.

Yüzde 35,1 yükseköğretim

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 35,1'ini yükseköğretim, yüzde 21,7'sini ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların,yüzde 44,6'sı yükseköğretime, yüzde 31,0'ı ortaöğretime yapıldı. Türkiye'de 2022 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 79,1'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 10,0 oldu.

Öğrenci başına harcama yüzde 60.1 arttı

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2021 yılında 15 bin 622 TL iken, 2022 yılında 25 bin 143 TL olarak gerçekleşti. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2022 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 50 bin 236 TL ile yükseköğretim oldu.

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 60,9 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2022 yılında 2021 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 74,4 ile okul öncesi oldu. Bunu yüzde 67,7 ile yükseköğretim takip etti. (Kısa Dalga)

Gündem