DİSK, KESK, TMMOB, TTB: 8 Mart'ta alanlardayız

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: 8 Mart'ta alanlardayız
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kadın komisyonları, 8 Mart'ta sokaklarda ve alanlarda olacaklarını açıkladılar.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kadın komisyonları, 8 Mart'ta sokaklarda ve alanlarda olacaklarını açıkladılar. Kadın komisyonu temsilcileri, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanunun etkin uygulanması taleplerini yineleyerek, 8 Mart'ta ve regl günlerinde kadınların izinli olmalarını istediler.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'ndan Deniz Erdoğdu, TMMOB Kadın Çalışmaları Grubundan Ayşegül İbici Oruçkaptan, KESK Kadın Meclisi'nden Gülistan Atasoy ve DİSK Kadın Komisyonu'ndan Nevin Kızılöz, TTB Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi. "Eşit ve özgür bir hayatı biz kadınlar kuracağız, 8 Mart'ta sokaklarda ve alanlarda olacağız" denilen basın açıklamasını Deniz Erdoğdu okudu. Basın açıklamasında, kadınlar şu taleplerini yeniden dile getirdiler:

" -Kadın istihdamının önündeki engellerden bakım hizmetini kadının üstünden alacak özel politikalar uygulanmalıdır.

-Salgın döneminde artan kadın işsizliğini azaltacak istihdam politikaları hayata geçirilmelidir.

-Kadınlar regl dönemlerinde en az 2 gün ücretli izinli sayılmalıdır.

-8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalıdır.

-İstanbul Sözleşmesi tartışmasına son verilmeli, sözleşme ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun etkin bir şekilde uygulanmalıdır.

-Kadını eğitimden, istihdamdan, yaşamdan koparan; çocuk yaşta evliliklerin hızla artmasına yol açan 4 4 4 eğitim sistemi hemen iptal edilmelidir."

Gündem