Emeklilikte yaş düzeltmesi nasıl yapılıyor?

Emeklilikte yaş düzeltmesi nasıl yapılıyor?

Yargıtay, yaş ile ilgili gerçek kayıtlar esas alınıp doğum tarihinin mahkeme kararı ile düzeltilmesi halinde ise bunu gerçek yaşın kayda yansıtılması olarak değerlendiriyor.

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla hak sahiplerine bağlanacak iş göremezlik geliri ya da ölüm geliri bağlanırken iş kazası veya meslek hastalığının ortaya çıktığı tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı olan doğum tarihi esas alınıyor. Emekli aylığı veya çocuklara yetim aylığı bağlanırken ise ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışmaya başlama tarihindeki nüfus kayıt bilgileri dikkate alınıyor.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylığı bağlanırken sigortalı çalışmaya başladıktan sonraki yaş düzeltmelerini yok sayıyor.

İş kazası ve meslek hastalığında ise hekim ya da sağlık kurulu raporuyla iş kazasının veya meslek hastalığının tespit edildiği tarihe kadar olan düzeltmeleri kabul ediyor, bu tarihten sonraki düzeltmeleri kabul etmiyor.

Yargıtay ne diyor?

* Yargıtay, yaş ile ilgili gerçek kayıtlar esas alınıp doğum tarihinin mahkeme kararı ile düzeltilmesi halinde ise bunu gerçek yaşın kayda yansıtılması olarak değerlendiriyor.

Nüfusa asıl doğum günü yazılmayıp da küçük veya büyük yazılan kişi tarafından açılan davayı, doğum gününün düzeltilmesi sonucunu doğuran klasik yaş düzeltmesi davası olarak görmüyor. Yargıtay, bu tür davalar yaş düzeltmesi ile ilgili değil kayıt düzeltmesi ile ilgili olduğundan, emekli aylığı bağlanmasında bu düzeltmelerin dikkate alınması yönünde verilen kararları doğru buluyor.

Hataların düzeltilmesi

* Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan son değişikliklere göre, dayanak belgesinde bulunduğu halde nüfus kütüklerine hatalı veya eksik tescil edilen ya da hiç yazılmayan bilgiler “hata” olarak değerlendiriliyor. Bu tür maddi hatalar, mahkeme kararına gerek olmaksızın Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü veya nüfus müdürlükleri tarafından düzeltilebiliyor.

Hastaneden alınmış doğum belgesi gibi somut delile dayalı olarak gerek mahkemece, gerekse nüfus müdürlüklerince yapılan kayıt düzeltmeleri sonucu ortaya çıkan yaş değişiklikleri emeklilikte dikkate alınıyor. Somut belgeye dayanmayan ve sigortalı çalışmaya başlama tarihinden sonra gerçekleştirilen yaş düzeltmeleri ise dikkate alınmıyor.

Yaş düzeltmesi sigortalı çalışma öncesi yapılmalı

* Nüfusta doğum tarihi bilgileri yanlış olan çocukların ileride emekli olurken herhangi bir sorun yaşamaması için, çocuğun yaş düzeltme işlemlerinin sigortalı bir işte çalışmaya başlamadan önce yapılması gerekiyor.

* Yaş düzeltmede mahkeme kararının kesinleştiği tarih dikkate alınıyor. Bu nedenle mahkeme sürecindeki olası gecikmeler göz önünde bulundurularak yaş düzeltme işlemi için önceden hareket edilmesi gerekir.

* Nüfus kayıtlarında bazen sadece yıl ya da ay ve yıl bilgisi yer alabiliyor. SGK, nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanları 1 Temmuz’da, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanları da o ayın 1’inde doğmuş sayıyor. Emeklilik için yaş koşulunu yerine getirdiği tarihi de buna göre belirliyor. (Kısa Dalga)

Yazının tamamı