'Erkek şartı' personel ilanını iptal ettirdi

'Erkek şartı' personel ilanını iptal ettirdi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversitenin iş ilanında 'erkek' olmayı şart koşmasını ayrımcı buldu.

Adı açıklanmayan bir üniversite, bilgi işlem dairesi başkanlığı için sözlü sınavla iki personel almak istedi.

Ancak ilandaki özel şartlar arasın 'erkek olmak' da eklendi. KDK'ya başvuran kişi, ilanı şikayet etti.

Şartın kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan bir uygulama olduğunu bildiren başvurucu, anayasada güvence altına alınan 'kanun önünde eşitlik' ilkesinin ihlal edildiğini, kamuda işe alımlarda cinsiyet ayrımından söz edilemeyeceğini ve yayımlanan ilanın güncellenmesini talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, kadınların hiçbir ayrım gözetilmeksizin erkeklerle eşit koşullar altında ulusal yasalar kapsamında eşit fırsat ve şartlarla istihdam edilme haklarını düzenleyen ilgili sözleşmelere atıf yaparak; işe alım süreçlerinde cinsiyet temelli ayrımcılığa yol açacak uygulamanın ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulup başvurucunun talebinin değerlendirilmesi için başvuruyu ilgili idareye iletti.

İlan iptal edildi

İlgili idare tarafından KDK'ya gönderilen cevabi yazıda, üniversite tarafından sözleşmeli bilişim personeli alım ilanının Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yazıyla iptal edildiğini bildirdi.

Personel alım sürecinde cinsiyete dayalı alım kriterleri belirlenmesi sebebiyle ayrımcılık teşkil eden uygulama, üniversitenin rektörlüğünce iptal edilip başvuru çözüme kavuşturulmuş oldu. (DHA)