Esnaf, Halkbank’a olan kredi borçlarını erteleyebilecek

Esnaf, Halkbank’a olan kredi borçlarını erteleyebilecek
Esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının ertelenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Esnaf 31 Aralık 2020 ve öncesinde kullandığı düşük faizli kredilerin borçlarını erteleyebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, esnafın Halkbank’a olan kredi borçlarına erteleme imkanı verildi. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkârların, Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve  sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya  doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine karar verildi. Esnaf 31 Aralık 2020 ve öncesinde kullandığı düşük faizli kredilerin borçlarını erteleyebilecek.

Kararın yayımı tarihinden itibaren ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak. Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek  faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkârlara yansıyan kısmı  ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

Ekonomi