Evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz kredi, TBMM'de kabul edildi

Evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz kredi, TBMM'de kabul edildi
AKP’nin evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesini de amaçlayan Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

AKP’nin evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesini de amaçlayan Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, bugün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre; Fon’un Yönetim Kurulu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı’ndan oluşacak. Fon’dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak Yönetim Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alacak.

Yasaya göre, fon kaynakları ilgili kanunlar kapsamında tahsil edilen petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinin belirli bir oranı (yüzde 20’si), diğer fonların gelirlerinin bir kısmı, geri ödeme tutarları, bağış, yardım ve hibeler ve diğer gelirler; fon giderleri de onaylanan projeler kapsamında aktarılan tutarlar ve operasyonel giderlerden oluşacak. Ayrıca 6491 sayılı ve 3213 sayılı kanun kapsamında aktarılacak tutarlara ilişkin yüzdeleri yüzde 0 ila yüzde 40 arasında belirleme yetkisi (anılan kanunlar için ayrı ayrı olmak üzere) Cumhurbaşkanı’na ait olacak.

Yasayla, projelerin ekonomik ve teknik açıdan yapılabilirliği ile Fon tarafından aktarılan tutarların kullanılmasına ilişkin sorumluluk, ilgili kurum ve kuruluşlara bırakılıyor ve ödeneklerin kaydedilmesi ile harcanmayan kısımları ertesi yıla devretme yetkileri de yine bu kurum ve kuruluşlara veriliyor.

Fon harcamalarına ilişkin şeffaflığın sağlanabilmesi adına Fon’a ilişkin mali verilerin en geç altışar aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Öte yandan meri mevzuat hükümleri çerçevesinde Fon Sayıştay tarafından denetime tabi olacak.

Yasaya göre, Fon’a ve Fon’un kaynaklarına ilişkin gelir/kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, damga ve harçlar, BSMV ve KKDF kapsamında bazı muafiyet ve istisnalar da tanınacak. Fon’un çalışma usul ve esasları, Fon’un kaynakları ve giderleri ile Fon’dan kaynak aktarımına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. (DHA)

Gündem