"Filyasyon ekiplerinin en temel ihtiyaçları karşılanmıyor"

"Filyasyon ekiplerinin en temel ihtiyaçları karşılanmıyor"
İstanbul Tabip Odası (İTO), yeni tip koronavirüs salgını döneminde kentteki filyasyon çalışmalarına ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. Raporda, filyasyon ekiplerinde çalışanların en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmasında zorlukların yaşandığı belirtildi.

İstanbul Tabip Odası (İTO), yeni tip koronavirüs salgını döneminde kentteki filyasyon çalışmalarına ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. Raporda, filyasyon ekiplerinde çalışanların en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmasında zorlukların yaşandığı belirtildi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu ve İstanbul Tabip Odası'na bağlı Çevre ve Halk Sağlığı Komisyonu Üyesi Dr. Deniz Mardin'in katıldığı basın toplantısında, koronavirüs salgını döneminde kenteki filyasyon çalışmalarına ilişkin hazırlanan rapor açıklandı.

Prof. Dr. Pınar Saip, salgın sürecinde iktidarın tekçi ve şeffaf olmayan politikaları nedeniyle yaşanan sorunları sıraladı. Saip, salgının kaynağını bulmaya dönük en önemli aşamalardan biri olan filyasyon çalışmalarında da önemli eksiklikler yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Pınar Saip, aşılama sürecine ilişkin ise iktidardan şeffaf olunmasını istedi.

Çevre ve Halk Sağlığı Komisyonu Üyesi Dr. Deniz Mardin, filyasyon çalışmalarının, salgının etkenine, kaynağına ve bulaş yoluna dair bilgileri toplamak, uygun koruma ve kontrol önlemlerinin alınması, salgın raporu yazılması ve ilgililerle paylaşılması görevlerini kapsadığını ifade etti.

"VAKA SAYILARININ ARTMASI İLE ETKİN BİR FİLYASYON ÇALIŞMASI İMKANSIZ HALE GELDİ"

Filyasyon çalışmaları yürüten sağlık çalışanlarının farklı sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Mardin, "Bunların başında filyasyon ekibindeki sağlık çalışanlarına kurum içi eğitim düzenlenmediği ya da eğitim düzenleyen ilçelere geçici görevlendirmeyle gelen sağlık çalışanlarının sürekli değişmesi nedeniyle eğitimlere devam edilemediği yer almaktadır. Ayrıca sağlık profesyoneli olmayan sağlık çalışanlarına Covid-19 ve hijyen konusunda eğitimlerin düzenlenmemesi, bu çalışanlar arasında Covid-19 pozitif görülme oranını arttırdığı belirtilmiştir. Vaka sayılarının artması ile etkin bir filyasyon çalışması yapmayı imkansız hale getirmiştir. Filyasyonun, kaç vakaya, ne kadar zamanda gidildiğiyle ölçülmesinin, filyasyon çalışmalarının amacının dışında parametreler olduğu aktarıldı" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI TEMEL İHTİYAÇLARINI GİDEREMİYORLAR"

Filyasyon ekibindeki sağlık çalışanlarının en temel ihtiyaçlarını gidermelerine olanak sağlamadığını belirten Mardin, "Tuvalete gidecek yer bulmakta zorlandıkları, yemek ya da su içmek için sahada hijyenik koşulların sağlanmasının zor olması nedeniyle bu ihtiyaçlarını birçok kez erteledikleri veya karşılayamadıkları paylaşılmıştır. Filyasyon çalışması yapanların vakaları kendi kişisel telefonlarından araması, mesai saatlerinin sürekli değişken ve günde en az 12 saat olması, ayrıca apartmanın merdivenlerinde ya da apartman boşluklarında numune almanın zorlukları aktarılan diğer sorunlar arasında yer alıyordu. Filyasyon ekiplerinin kendilerini korumaları için kullandıkları kişisel koruyucu malzemelerin bazen yetersiz ve kalitesiz olması Covid-19 açısından çalışanları riske atmaktadır. Ekipte çalışanlara düzenli tarama yapılmaması, sağlık çalışanlarının sağlığı açısından önemli bir sorundur" diye belirtti.

FİLYASYON ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ÖNERİLER SIRALANDI

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu da filyasyon çalışmalarına yönelik şu önerileri sıraladı:

"-Geçici sağlık merkezleri: Okul ya da benzeri kamu kurumları, numune alınması ve ilaçların verilmesi için geçici sağlık merkezleri olarak kullanılabilirler. Bu şekilde hem numune alınması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması için uygun fiziksel koşullar sağlanabilir, ayrıca sağlık çalışanları bu merkezlerde temel ihtiyaçlarını giderebilirler.

-Kurum İçi Eğitim ve Kişisel Koruyucu Malzemeleri (KKM): İlçelerde filyasyon çalışmalarına yeni başlayanlara kurum içi eğitimlerin düzenlenmesi, bu eğitimlere şoförler dahil tüm yardımcı sağlık personelinin katılması gereklidir. Sağlık meslek mensubu olan ve olmayan tüm personele maske verilmesi ve belirli zaman aralıklarıyla filyasyon ekibindeki sağlık çalışanlarına tarama yapılmasına ihtiyaç vardır.

-İlçelerin vaka temelli kısıtlamalar uygulaması: İlçelerin mahalle temelli vaka sayılarını değerlendirerek gerekli yerlerde mahalleleri karantinaya almaları vb. kısıtlamalar uygulamalarına ihtiyaç vardır.

-Uzman doktorların filyasyon ekipleri ile belirli aralıklarla toplantı yapması: Filyasyon ekiplerinin belirli konularda danışabilecekleri uzman kişilerin olması daha nitelikli bir filyasyon yapılmasını sağlayacaktır.

-Hastalara yazılı bilgilendirme/eğitim videoları: Sağlık Bakanlığı tarafından rehberdeki ilaçlar ve yan etkileri ile ilgili bilgilendirici broşürler ya da eğitim videoları hazırlanmalıdır.

-Hastalara yönelik telefon hattı: İlçelerde hastaların ilaçlar ya da sağlık sorunları ile ilgili danışabilecekleri bir telefon hattı kurulmalıdır.

-Aile hekimleri ile iş birliği/koordinasyon sağlanması; Aile hekimleri ile iletişim için ortak bir platform kurulmalıdır. Bazen hastaların iletişim bilgilerine ulaşılabilmesi için bazen de hasta ve temaslıların sağlık sorunları ile ilgili bilgi edinebilmek için aile hekimleri ile koordinasyon sağlanması gerekiyor.

-Rehberde net olmayan bilgilerin detaylandırılması: Hem tedavi protokolüne yönelik hem de izolasyon/karantina düzenlemelerinin netleştirilmesine ihtiyaç vardır.

-Temaslılardan numune alınması ve tedavilerinin düzenlenmesi: Hasta kişi ile aynı hanede olmayan temaslı kişilere kurumdan telefon ile ulaşılarak semptomu varsa numune alınması şeklinde düzenleme yapılabilir.

-Ek ödemeler filyasyonda çalışan tüm ekip çalışanlarına eşit bir şekilde yapılmalıdır." (ANKA)

Sağlık