Gelecek Partisi’nden “Temiz Siyaset” Belgesi

Gelecek Partisi’nden “Temiz Siyaset” Belgesi

Gelecek Partisi, "Temiz Siyaset Belgesi"ni açıkladı. Temiz Siyaset Belgesi, “’Siyasi Ahlak Reformu: Temiz Siyaset Belgesi' ile siyasi ahlak, şeffaflık, hesap verebilirlik ve iyi yönetişim ilkelerine dayalı demokratik hukuk devleti düzenini kurmayı taahhüt etmekteyiz" denilerek tanıtıldı.

Gelecek Partisi, "Temiz Siyaset Belgesi"ni açıkladı. Temiz Siyaset Belgesi, “’Siyasi Ahlak Reformu: Temiz Siyaset Belgesi' ile siyasi ahlak, şeffaflık, hesap verebilirlik ve iyi yönetişim ilkelerine dayalı demokratik hukuk devleti düzenini kurmayı taahhüt etmekteyiz. Bu reform aynı zamanda ülkemizi covid sonrası yeniden yapılanma sürecine girmiş olan uluslararası düzenin öncü, iddialı ve itibarlı bir üyesi kılma amacını da barındırmaktadır" denilerek tanıtıldı.

Gelecek Partisi, aylardır üzerinde çalıştıkları ve siyasette reform adı altında yaptıkları çalışmayı bugün açıkladı. 'Siyasi Ahlak Reformu: Temiz Siyaset Belgesi' olarak açıklanan çalışmanın Gelecek partisi için “ödev değil bir ahit olduğu” bilgisi paylaşıldı. Belgede "Emek Barışı, Vatandaş Bütçesi ve Siyasi Etik Yasası" ayrıntıları dikkat çekti.

Belgede yer verilen önemli konu başlıkları şöyle:

Hediye sınırı 100 dolar

- Rüşvet ile mücadele için, hediye sınırı 100 dolar olacak. 

- Türkiye Varlık Fonu sonlandırılacak.

- İhaleler, açık ihale usulü ile yapılarak, internet sitesinde ilan edilecek.

- Siyasi partilerin hazineden yardım alması için gerekli olan yüzde 3 oy alma şartı yüzde 1’e düşürülerek, partilerin yasal gelirlerine denetim mekanizması oluşturulacak. 

- Seçim dönemi partiler mali denetlemeye tabi tutulacak.

Kamuya girişte mülakat kalkacak

- Kamuya girişte, referans alınması uygulaması kaldırılacak, güvenlik soruşturması gerektiren pozisyonlar için hazırlanan raporların başvuru halinde tek seferlik oluşturulan bağımsız bir kurul tarafından incelenecek.

- Kamuya yeni personel istihdamında mevcut bulunan mülakat sistemini özel yetenek gerektiren çok sınırlı sayıdaki alan hariç olmak üzere kaldıracak, her meslek için objektif kriterlere dayalı yazılı sınavlar yapılacak.

Siyasi ahlak yasası

- TBMM üyelerinin yasama ve denetim faaliyetlerini yaparken uymaları gereken Siyasi Etik Yasası çıkarılacak.

- Meclis’in denetim mekanizmalarından Meclis Araştırması müessesini etkin hale getirilecek

TBMM’DEKİ HER PARTİ AYM’YE GİDEBİLECEK

- İlga edilen sözlü soru mekanizmasını yeniden oluşturulacak.

- TBMM’de temsilcisi bulunan tüm siyasi partilere Anayasa Mahkemesi’nde kanunların anayasal denetimi için iptal davası açma yetkisi sağlanacak.

- Yargı mensuplarının bireysel bağımsızlıklarını garanti etmek amacıyla HSK özerk bir yapıya kavuşturulacak. 

Gücü kadar vergi

- Her vatandaşın ödeyebileceği yani ekonomik gücü kadar vergi uygulaması.

- Vatandaş bütçesi hazırlanacak ve yetki yeniden Meclis'e verilecek.

- Emek barışı ilan ederek kayıt dışı çalışan ve çalıştıranların beyan yoluyla sistem içine girmesini sağlanacak. Ayrıca, çalışanların sendika ve örgütlenme hakları teşvik edilecek.

- Vergi reformu kapsamında vergi teşvik ve istisnalarını kişiye ve kuruma özel olmaktan çıkarıp, aynı durumda olan gerçek ve tüzel kişilerin hepsini kapsayacak adil hale getirilecek.

-  Enflasyon hedefinin tutturulamaması nedeniyle iki dönem üst üste hükümete mektup yazmak zorunda kalan TCMB Başkanı, Meclis'teki oy çoğunluğu ile görevinden alınabilecek.

- Finansal sektöre ilişkin düzenleme ve denetleme yetkileri TCMB bünyesinde birleştirilecektir. TCMB bünyesinde Para Politikası Kurulu’nun yanı sıra Finansal İstikrar Kurulu oluşturulacak.

(ANKA)