Gelecek Partisi'nden 'Çevre' planı: Her eve doğal gaz kurulum desteği verilecek, her köye ziraat mühendisi atanacak

Gelecek Partisi'nden 'Çevre' planı: Her eve doğal gaz kurulum desteği verilecek, her köye ziraat mühendisi atanacak

Gelecek Partisi, ‘Çevre ve İklim Değişikliği Gelecek Eylem Modeli'ni açıkladı. Eylem planında, çevre eğitim seferberliğinden nimet ve külfetlerin adil paylaşımına, iklim değişikliğinden su yönetimine, sürdürülebilir kalkınmaya kadar birçok konudaki politikalar sıralandı. Plana göre; her eve doğal gaz kurulum desteği verilecek ve her köye ziraat mühendisi atanacak.

Gelecek Partisi, ‘Çevre ve İklim Değişikliği Gelecek Eylem Modelini, “Cumhuriyet’imizin 100. yılında 100 çevre ve iklim politikası ile hizmete hazırız” sloganıyla bugün açıkladı. Gelecek Partisi Çevre Şehircilik ve İklim Politikaları İzleme Kurulu Başkanı Meryem Türktekin öncülüğünde hazırlanan eylem planına göre; kamu politikalarının tamamı çevre ve iklim değişikliği ile uyumlu hâle getirilecek. Her eve doğal gaz kurulum desteği verilecek. Her köye bir ziraat mühendisi atanacak. Maden ocakları gibi tehlikeli iş yerlerinin çevre mühendisleri tarafından sürekli denetimi sağlanacak. Konutlarda kendi elektriğini üretmek isteyen kişilere faizsiz kredi desteği sağlanacak. Tüm il ve ilçelerde ‘Gelecek Ormanları’ kurulacak, her yıl partiye katılan üye sayısı kadar ağaç dikimi yapılarak ülkenin dört bir yanında orman alanları artırılacak.

Şehirlerin betonlaşmasının önüne geçilecek. Yeni yerleşim yerlerinde cadde ve sokaklarda güneş enerjili aydınlatma direklerinin kullanımından tüm konut ve iş yerlerinde sensörlü musluk kullanımına geçilmesine kadar pek çok alanda düzenlemeler yapılacak. Bisiklet yolları ve park alanları yaygınlaştırılarak toplumda bisiklet kullanımı yaşam tarzı hâline getirilecek.

Anlık müdahale ekipleri kurulacak

Çevre sorunlarına duyarlılık geliştirilecek. Çevre sorunları geciktirilmeyecek, ötelenmeyecek. Çevre sorunlarına derhal müdahale edilebilmesini sağlamak için Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı tüm il müdürlüklerinde ‘Anlık Müdahale Ekibi’ kurulacak. İl emniyet müdürlüklerinde ‘Çevre Büro Amirlikleri’ oluşturulacak. ‘Çevre İhtisas Mahkemeleri’ kurulacak.

Çamurdan enerji üretilecek

Su tasarrufu, Gelecek Partisi’nin öncelikleri arasında yer alıyor. Tüm şehirlerde şebeke suları, ileri filtrasyon sistemleri ile arıtılacak. Temel insan hakkı olan suyun vatandaşlara en güvenli, kaliteli, ucuz şekilde ulaşması sağlanacak. Atık su arıtma tesislerinin tüm yerleşim yerlerinde yapılması sağlanacak. Atık su arıtma çamurlarından enerji üretilecek.

Çevre-ekonomi dengesi kurulacak

Kentsel model ve uygulamalardan ekim-dikim alanlarına kadar her alanda çevresel ve iklimsel koşullara uygun kurallar getirilecek. Şehirler, yerel ekonomisi güçlü, rekabet gücü yüksek, ancak doğal ve kültürel mirasına sahip çıkan, modern ile gelenekselin uyum halinde olduğu, teknolojik gelişmelerin ve ekolojik yapının dengeli şekilde bir arada olduğu bir yapıya kavuşturulacak.

Yapılacak yatırımlara uygun alanlar önceden belirlenecek. Stratejik çevre etkisel değerlendirmesinin (ÇED) sektörel bazda uygulanması ve verilen taahhütlerin denetlenmesi sağlanacak. ÇED süreçlerinde yapılan halkın katılımı toplantılarından çıkan sonuçların ÇED kararlarına doğrudan etkisini sağlayacak düzenlemeler getirilecek. ÇED raporlarına sıkı denetim uygulanacak.

Gıdanın sürdürülebilirliği konusundaki uğraş ve etkinlikler, çevresel bir anlayışla yeniden planlanacak. Köylere ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler atanarak tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleri ekosisteme zarar vermeyecek şekilde geliştirilecek. Tarım arazilerinin korunması, mera ve çayır alanlarının ıslahı sağlanacak. Çiftçilere, ürün rotasyonu uygulaması, çevre ve iklim koşullarına göre doğal üretim yapması, iklime adapte olabilen bitki ve hayvan ırklarını geliştirmesi yönünde teşvik ve destekler verilecek, arz- talep miktarı dengelenecek.

Havai fişek gösterileri yasaklanacak

Gürültü, görüntü ve hava kirliliğini de önleyecek önlemler alınacak. Düğünlerde ve kutlamalarda havaya kimyasal parçacıklar yayılmasına neden olan havai fişek gösterilerine izin verilmeyecek. Biyolojik atıkların çıktıları üretime dönüştürülecek. Türkiye’nin Avrupa’dan çöp ithal etmesi uygulamasına son verilecek. Tek kullanımlık plastik ürünlerin imalatına ve satışına izin verilmeyecek. Plastik atık ithalatına tamamen son verilecek.

Sit alanlarını koruma ve kullanma koşulları yeniden belirlenerek bu alanlarla ilgili etkin koruma kuralları ve sıkı denetim mekanizmaları getirilecek. Milli park alanları artırılacak. Koruma alanlarının tanıtımından sorumlu alan başkanlıklarının yetkileri yeniden düzenlenecek.

Kasten orman yakma suçu, ‘vatana ihanet’ suçu kabul edilecek ve cezası, ortaya çıkan zararın büyüklüğüne göre müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak düzenlenecek.

Sahipli, sahipsiz bütün hayvanlara zarar verenlerin cezalandırılması için yasal düzenlemeler yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şehircilikten ayrılacak, iki ayrı bakanlık olarak yapılandırılacak.

Gelecek Partisi Çevre ve İklim Politikaları Başkanı Meryem Türktekin, çevre ve iklim sorunlarının sınır tanımadığını ve ülke ayrımı yapmadığını söyledi. “Mümkün olabilen en kısa süre içinde ekolojik bir toplum oluşturacağız, herkes için sağlıklı ve dengeli bir çevre inşa edeceğiz” diyen Türktekin, “Bunu, toplumda nimet ve külfetlerde sağladığımız eşitlik ve oluşturduğumuz çevre bilinci ile başaracağız. Aziz milletimizin ruhunda ezelden var olan o eşsiz dayanışma ruhunu yeniden uyandırarak başaracağız. Çevresel adalet hayalimizi halkımızla birlikte gerçekleştireceğiz” dedi. (ANKA)