Gezi Davası'nda üye hakimden şerh: Dinlemeler hukuksuz, dosyada delil yok, beraat verilmeliydi

Gezi Davası'nda üye hakimden şerh: Dinlemeler hukuksuz, dosyada delil yok, beraat verilmeliydi
Gezi davasında verilen mahkumiyet kararları 1’e karşı 2 üyenin oyuyla alındı. Mahkumiyetlere karşı çıkan üye hakim Kürşad Bektaş, karara şerh düştü: Dosyada dinlemelerden başka gösterilen delil yok ve dinlemeler de hukuka aykırı kararla alındı. Üstelik hukuka uygun kabul edilseler bile somut kanıtlarla desteklenmiyor. Dosyada mahkumiyet için yeterli delil yok. Beraat verilmeli.

Gezi Parkı davasında Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer sanıklara da 18’er yıl hapis cezası verilmesine ilişkin karar 3 kişilik mahkeme heyetinden 2 üyenin oyu ile alındı.

Karara karşı çıkan hakim Kürşad Bektaş ise karşı oy kaleme aldı. Hakimin karşı oy yazısında dosyada dinleme kayıtlarından başka delil olmadığı, dinleme kayıtlarının ise hukuka aykırı alındığı belirtildi.

Dinleme kayıtlarının hukuki kabul edilmesi halinde dahi, bu kayıtları destekleyen hiçbir somut delil bulunmadığına dikkat çeken hakim Bektaş, “Sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeter her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı başkaca delil de bulunmadığından beraati, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesi ile diğer sanıkların tutuklanmaması gerektiği görüşündeyim” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin kısa kararında yer alan karara karşı oy kullanan hakimin görüşleri şöyle:

DİNLEMELERDEN BAŞKA DELİL YOK: “Dosya içeriğinde dinleme kayıtlarından başka delil bulunmadığı, ilk dinleme kararının 18/06/2013 tarihinde Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesinde düzenlenen “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçuna ilişkin olarak alındığı, TCK 312. Maddesi kapsamında “hükümete karşı suç” suçundan alınan dinleme kararı olmadığı,

DİNLEMELER HUKUKA AYKIRI: Daha sonra dinlemenin uzatılması talep ve kararlarında ayrıca TCK 312. Maddesinin eklendiği, ancak bu suçun bu tarihlerde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135/8 maddesinde sayılan ve yasal dinlemeye konu suçlardan olmadığı,

“Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan” “hükümete karşı suç” suçunun 2 Aralık 2014 tarihinde 5271 sayılı CMK’da yer alan dinleme kapsamındaki suçlara eklendiği,

Bu tarihten sonra alınan bir dinleme kararının da bulunmadığı,

Kanuna ve hukuka aykırı delil niteliğinde bulundukları,

YASAK DELİLLERLE KARAR VERİLEMEZ: CMK 206/2-a 217/2, 23001-b maddeleri doğrultusunda yapılan değerlendirme ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre dosyadaki dinleme kayıtlarının yasak delil mahiyetinde olduğu, sanıkların kanuna aykırı dinleme kayıtlarına karşı beyanları da yasak delile dayandığından hükme esas alınamayacağı,

DİNLEMELERİ KANITLAYAN SOMUT KANITLAR YOK: Aksi kabul edilse dahi, dinleme kayıtlarını destekleyen somut kanıtlar olmadığı ve tek başına dinleme kayıtlarının sanıkların üzerine atılı suçlardan mahkumiyetlerine yeter olmadığı anlaşılmış olup,

DELİL YOK, BERAAT KARARI VERİLSİN: Sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeter her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı başkaca delil de bulunmadığından beraati, tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesi ile diğer sanıkların tutuklanmaması gerektiği görüşündeyim. (KISA DALGA)