Hazine ve Maliye Bakanlığı Faaliyet Raporu: 276 şikayete soruşturma izni verilmedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Faaliyet Raporu: 276 şikayete soruşturma izni verilmedi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda geçen yıl 8 personel hakkında Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasası kapsamında disiplin işlemi yapıldı. Son 5 yıl içerisinde görevi nedeniyle suç işlediği gerekçesiyle personel hakkında yapılan 276 şikayete soruşturma izni verilmedi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda geçen yıl 8 personel hakkında "Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasası" kapsamında disiplin işlemi yapıldı. Son 5 yıl içerisinde görevi nedeniyle suç işlediği gerekçesiyle personel hakkında yapılan 276 şikayete soruşturma izni verilmedi ve 35 şikayet ise işleme konulmadı. Ayrıca personel hakkındaki disiplin ve soruşturma evrakı sayısı 4 yılda katlanarak arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nda göre bazı personelin adı yolsuzluk ve rüşvete karıştı. Raporda 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’ndan 2016 yılında 10, 2017 yılında 17, 2018 yılında 9, 2019 yılında 7 ve 2020 yılında 8 personel hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

2016 yılındaki 10 ve 2020 yılındaki 8 personel hakkındaki adli ve idari işlemlerin mal bildiriminde bulunmadığı için başlatılmasının imkanı yok çünkü raporda bu yıllarda bütün personelin mal bildiriminde bulunduğu belirtiliyor. Raporda yer alan bilgilere göre bu iki yılda toplam 18 personel hakkında rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle adli ve idari işlem başlatıldığı sonucu ortaya çıkıyor.

Veriler incelendiğinde raporda 2017 yılında 17, 2018 yılında 13 ve 2019 yılında bir kişinin mal bildiriminde bulunmadığı görüldü.

Personel hakkında görevi nedeniyle işlediği suçtan şikayet

Raporda devlet memurlarının görevleri nedeniyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanmasını düzenleyen 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında hakkında adli ve idari işlem yapılan personel sayısı da yer aldı. Bu kanun kapsamında 2016 yılında 105, 2017 yılında 74, 2018 yılında 58, 2019 yılında 35 ve 2020 yılında 44 olmak üzere toplamda 316 personel hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Soruşturma izni verilmedi

4483 sayılı Kanunla ilgili 2016-2020 yıllarında 357 şikayet oldu. 92’si hakkında soruşturma izni verildi, 276’sına izin verilmedi, 6’sına
kısmen izin verildi, 4’üne ön inceleme yapılmadı ve 35’i ise işleme konulmadı.

Raporunda 2020 yılında 13 kişinin devlet memurluğunda çıkarıldığı, 7 kişinin kamu görevinden el çektirildiği,8 kişini de görevine son verildiği görüldü.  

Raporda 2016 yılında 102, 2017 yılında 109, 2018 yılında 103, 2019 yılında 45 ve 2020 yılında 55 personel hakkında ihbar ve şikayette bulunulduğu belirtildi.

Personel hakkında disiplin ve soruşturma nedeniyle gelen evrak sayısı 2016 yılında 1.496’yken, 2020 yılında 4 bin 179’a, aynı konuda giden evrak sayısı ise 2016 yılında 2 bin 519’ken 2020 yılında 2 bin 965’e çıktı.

ANKA/ Tamer Arda ERŞİN
Ekonomi