İmamoğlu davası nedeniyle kaymakamlıktan toplanma yasağı

İmamoğlu davası nedeniyle kaymakamlıktan toplanma yasağı
Kartal Kaymakamlığı, duruşma nedeniyle - Neyzen Tevfik Meydanı dışında - ilçe genelinde toplanma yasağı ilan etti. Bu yasak, daha önce yalnızca 'adliye çevresi' için getirilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava başladı. Kartal Kaymakamlığı, dava için yapılan toplanma çağrıları üzerine dün toplanma yasağı kararı aldı. Kaymakamlığın internet sitesinde yer alan yasak kararı özetle şöyle:

"Sosyal medya ve açık kaynaklardan yapılan araştırmalar neticesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’ nun 11.11.2022 günü İlçemiz Kartal Anadolu Adliyesinde görülecek olan dava duruşmasına destek amacı ile ilimizin çeşitli ilçelerinden çok sayıda toplanma çağrılarının yapıldığı;

Bu doğrultuda yapılması planlanan toplanma ve basın açıklamasının başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanmasını, adliyede devam eden duruşmaları ve işleyişi olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir.

Buna göre 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/ç maddesinde “İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Kaymakam gerekli karar ve tedbirleri alır; Bu hususta alınan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. Madde hükmü uygulanır.” Maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi “… vali veya kaymakam, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir.” hükmü doğrultusunda;

Çeşitli grup ve kişiler tarafından çağrısı yapılan basın açıklaması, toplanma ve toplantı etkinlikleri genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca oluşturması sebebiyle Kartal İlçesinin Neyzen Tevfik Meydanı dışındaki tüm açık alanlarında 11.11.2022 tarihinden başlayarak 1 (Bir) gün süreyle yasaklanmıştır."

Bu yasak, daha önce yalnızca 'adliye çevresi' için getirilmişti.

Gündem