İstanbulluların yüzde 60'a yakını Ocak ayında geçinecek kadar kazanmadığını belirtti

İstanbulluların yüzde 60'a yakını Ocak ayında geçinecek kadar kazanmadığını belirtti
İstanbul Barometresi Ocak 2021 Raporu’na göre, İstanbulluların yüzde 57,1’i, ocak ayında geçinecek kadar para kazanamadığını belirtti.

İstanbul Barometresi Ocak 2021 Raporu’na göre, İstanbulluların yüzde 57,1’i, ocak ayında geçinecek kadar para kazanamadığını belirtirken, yüzde 39,8’i geçinecek kadar para kazanabildiğini söyledi. Katılımcıların sadece yüzde 3,1’i bu ay birikim yapabildiğini ifade etti.

“İstanbul Barometresi Ocak 2021 Raporu”na göre, Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı, geçen aya göre artarak yüzde 50,8’e yükseldi. Türkiye ekonomisinin yakın dönemde iyileşeceğini düşünenlerin oranı, aralık ayına göre azalarak yüzde 24’e indi. Türkiye ekonomisinin seyrinin değişmeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 25,2 oldu. 18-34 yaş arası katılımcıların yüzde 45,4’ü Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünürken bu oran 60 yaş ve üzeri katılımcılarda yüzde 59 olarak ölçüldü.

Yüzde 47 endişeli

Ocak ayında, kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı, aralık ayına göre azalarak yüzde 47.7’e düştü. Kendi ekonomisinin, yakın dönemde iyileşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 20.2, değişmeyeceğini düşünenlerin yüzde 32.1 oldu. 18-34 yaş arası katılımcıların yüzde 43.3’ü kendi ekonomisinin kötüleşeceğini düşünürken bu oran 60 yaş ve üzeri katılımcılarda yüzde 54.2 kaydedildi.

Borç alma-verme azaldı

Katılımcıların yüzde 4.7’si, borç alıp vermediğini; yüzde 45,3’ü borç aldığını; yüzde 3,8’i borç verdiğini; yüzde 2,2’si hem borç verip hem borç aldığını belirtti. Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, borç alma ve verme oranlarında azalma olduğu görüldü.

Kredi kartı kullandığını belirten katılımcıların yüzde 31’i, kredi kartı borcunun tamamını ödeyebildiğini; yüzde 42,9’u ise asgari tutarı ödediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 18,7’si hiç ödeyemediğini, yüzde 5,3’ü asgari-tamamı arasında bir tutar ödediğini, yüzde 2,1’i ise asgariden az tutar ödediğini kaydetti. Ekim, kasım ve aralık ayları ile karşılaştırıldığında, kredi kartı borcunun tamamını ödeyenlerin oranının düşüşte olduğu görüldü.

Yüzde 60.6 iş bulacağına inanmıyor

Çalışmayan katılımcıların yüzde 31,2’si ev işleriyle uğraştığını, yüzde 22,9’u emekli olduğunu, yüzde 17,5’i iş arayıp bulamadığını belirtti. İş arayanların yüzde 60,6’sı; iş arayıp bulamayanların ise yüzde 58,3’ü, yakın zamanda iş bulacağına inanmadığını ifade etti.

Stres seviyesi arttı

Katılımcıların stres ve kaygı seviyesinin, aralık ayındaki oranlarla aynı olduğu görüldü. Ocak ayında, İstanbulluların stres seviyesi 7,5, kaygı seviyesi 7,2 ölçüldü. Kadınların stres seviyesi 8 iken, erkeklerin stres seviyesi 7,1 bulundu.

Yaşam memnuniyeti azaldı

Yaşam memnuniyeti seviyesi geçen aya göre azalarak 4,4 olarak belirlenirken mutluluk ve huzur seviyesi de bir önceki aya göre azaldı.

 Aşı hakkında bilgileri yok

Katılımcıların yüzde 96’sı Covid-19 aşısı olmadığını belirtti. Yüzde 74,6, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği risk gruplarına göre hangi aşı grubunda aşılanacağını; yüzde 48,7, kendisine aşı sırasının ne zaman geleceğini bilmediğini söyledi. Yüzde 13,8’i ise bir yıl sonra aşı olabileceğini düşündüğünü ifade. Katılımcılara “Aşılanma sırası size geldiği zaman Sinovac aşısı olmak istiyor musunuz?” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 44,3’ü olmak istediğini, yüzde 36,1’i olmak istemediğini, yüzde 19,6’sı ise kararsız olduğunu kaydetti. Erkeklerin yüzde 51,3’ü, kadınların ise yüzde 35,7’si Sinovac aşısı olmak istediğini açıkladı.

(ANKA)

 

Gündem