İşte Altılı Masa’nın ekonomi programı: Aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız

İşte Altılı Masa’nın ekonomi programı: Aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız
Millet İttifakı, “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ne göre, enflasyonu iki yıl içinde tek haneye indirme, aşırı yoksulluğu sıfırlama vaadinde bulundu.

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kurduğu ve son toplantısında Millet İttifakı adını alan Altılı Masa, hükümet programı anlamına gelen “Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni bugün açıklıyor.

Ankara Congresium Kongre Salonu’ndaki programda metin, genel başkan yardımcıları tarafından açıklanacak.

Metnin “Ekonomi, Finans ve İstihdam” bölümünde Millet İttifakı’nın ekonomiye dair vaatleri şöyle sıralandı:

 • Enflasyonu iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz.
 • Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.
 • Ortalama büyüme hızının yüzde 5’in üzerinde gerçekleşmesini sağlayacağız.
 • 5 yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki katına çıkaracağız.
 • Beş yılda en az 5 milyon ilave nitelikli ve insan onuruna yaraşır gelir sağlayan iş imkanı oluşturacak, işsizliği tek haneye indireceğiz.
 • 2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız.
 • Haksız gelir ve servet transferi ile rant değiştirmeye dayalı politikalara son verecek, gelirin bireyler, haneler ve bölgeler arasında adil ve dengeli dağılımını sağlayacağız.
 • Beş yılın sonunda yıllık ihracatı 600 milyar dolar seviyesine, ihracatın kilogram değerini 2 doların üzerine, yüksek teknoloji ürünleri ihracatının payını ise iki katına çıkartacağız.
 • Verimlilik, yüksek katma değer ve rekabetçiliğe dayalı sektörel politikalarımızla üretim yapısını ithalata bağımlı olmaktan kurtaracak ve ekonomimizi sürdürülebilir bir dış denge yapısına kavuşturacağız.
 • Merkez Bankası’na fiyat ve finansal istikrarı sağlama dışında sorumluluklar yüklemeyeceğiz.
 • Merkez Bankası Kanunu’nda temel görevleri araç bağımsızlığını ve üst düzey atamaları ilgilendiren değişikliklerin TBMM’de nitelikli çoğunlukla yapılabilmesini sağlayacak mevzuat düzenlemesini gerçekleştireceğiz.
 • Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleyi bir yetki sorumluluk çatışmasına yol açan, hiçbir işlevselliği bulunmayan Fiyat İstikrarı Komitesini kaldıracağız.
 • TCMB’nin İstanbul’daki birimlerinin tekrar Ankara’ya taşınma sürecini mümkün olan en kısa sürede sağlayacağız.
 • Merkez Bankası rezervlerinin şeffaf olmayan bir biçimde ve dolambaçlı yollarla satışına ilişkin işlemleri idari ve hukuki denetime tabi tutacak, tespit edilen hata, usulsüzlük, yolsuzluk ve kamu zararının sonuna kadar takipçisi olacağız.
 • İktidara gelir gelmez yeni Kur Korumalı Mevduat hesabı açılmasını durduracak, mevcut hesapları vade sonlarında kapatacağız. (Kısa Dalga)

Gündem