İşte yeni yargı paketinin detayları

İşte yeni yargı paketinin detayları
Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen 8. yargı paketinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen yeni yargı taslak metninin ayrıntıları belli oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 67 maddeden oluşan yargı paketinin çalışmalarında sona gelindiğini Ocak ayında paketin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştu. Toplam 22 farklı kanunda 105 maddeyi değiştiren taslak için çalışmalar bitme aşamasına geldi.

Hürriyet’ten Ebru Karatosun'un haberine göre, yeni yargı paketinin taslağında, denetimli serbestlik kriterlerinin değiştirilmesini, adli para cezasının sınırlarının yükseltilmesini ve Türk Medeni Kanunu’nda kadının soyadı ile ilgili maddenin değiştirilmesini öngören düzenlemeler bulunuyor.

Adli para cezaları

Yeni yargı paketinin taslağına göre, bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. Mahkemelerce doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilecek.

Tazminat Komisyonu

Manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu’na gelecek. Bu düzenlemeler 1 Nisan 2024 sonrası verilen kararlar için geçerli olacak.

Denetimli serbestlik

Denetimli serbestlik her hükümlüye 1 yıl uygulamak yerine cezayla orantılı olarak uygulanacak. Buna göre, hükümlü cezasının en az yüzde 40’ında ceza infaz kurumunda kalacak. Yani, 1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalacak. Denetimli serbestlik süresi 3 yılı aşamayacak.

Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik

AYM’nin iptal kararı doğrultusunda, Türk Medeni Kanunu’nda kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu kapsayan madde yeniden düzenlenecek. Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı verilecek.

Sınavsız arabuluculuk

Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular sınavsız olarak arabulucu olabilecek. Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek.

Koşullu salıverilme şartı

Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, mahkûm oldukları süreli hapis cezasının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Hakaret suçu

Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca, şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi 1 yılı geçmeyecek.

Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemleri

Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar kesin olacak.

Noterlere yeşil pasaport

Noterlik ücret tarifesinin her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında yapılması sağlanacak. Araç tescil işlemi karşılığında noterlerce tahsil edilen ücretin yüzde 10’u Türkiye Noterler Birliği’ne aktarılacak. Noterliklerde yapılan işlemler için alınacak vergi, resim, harç, değerli kâğıt bedelleri ve noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri kredi kartıyla ödenebilecek. Ayrıca, noterlere görevleri süresince yeşil pasaport verilecek.

(Kısa Dalga)

Gündem