İşverene asgari ücret desteği yüzde 25 zamlandı; şartları belli oldu

İşverene asgari ücret desteği yüzde 25 zamlandı; şartları belli oldu
2023’ün ocak-haziran döneminde günlük 13.33 lira olarak verilen asgari ücret desteği; temmuz-aralık döneminde günlük 16.66 lira olarak uygulanacak.

İşverenlere asgari ücret desteğinin detayları belli oldu.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın köşesinde aktardığına göre, 2023’ün ocak-haziran döneminde günlük 13.33 lira, aylık 399.90 lira olarak verilen asgari ücret desteği; temmuz-aralık döneminde günlük 16.66 lira, aylık 499.80 lira olarak uygulanacak. Böylece, işverene verilen asgari ücret desteği yüzde 25 artırılmış oldu.

Doğan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayımladığı genelgeye göre, 2023’ün ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret desteğinin şartlarına dair şu bilgileri paylaştı:

“- Asgari ücret desteği sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen, yani uzun vadeli sigorta kollarına bağlı çalışanlar için ödenecek.

- Destekten özel sektör işverenleri yararlanacak. Kamu idarelerinde işçi statüsünde çalışanlar için destek verilmeyecek.

Tüm çalışanlar yararlanmayacak

- 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 324 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647 TL, linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerleri için 863 TL ve altında olan işyerleri için; 2023 temmuz-aralık döneminde günlük 16.66 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar asgari ücret desteği olarak işverene ödenecek.

- 2023 yılında tescil edilen işyerleri için son altı ayda günlük 16.66 TL, aylık 499.80 TL asgari ücret desteği verilecek.

- Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022’nin Ocak-Aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşülmemesi gerekiyor. Yani, geçen senenin tamamında işyerinde 100 kişi çalışıyorsa ve bu yılın ilk yarısında aynı işletmede çalışan sayısı 90’a düşmüşse o işletme asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.

Asgari ücret desteğinden tüm çalışanlar yararlanamayacak. 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 324 TL altında olan çalışanların, toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere 2023 yılının aynı ayında çalışan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısına göre destek verilecek.

Örneğin, geçen senenin eylül ayında günlük kazancı 324 liranın altında olan 10 çalışan var ve bu çalışanlar 30 gün çalışıyorlar. Bu yılın eylül ayında çalışanlar aynı şekilde 300 gün (10 çalışan x aylık 30 gün) çalışıyorlar; bu durumda verilecek asgari ücret desteği 4.998 (10 çalışan x 30 gün x 16.66 TL) lira olacak.

EYT’liler için destek verilmeyecek

- 2023 yılı içinde ilk defa kurulan ve tescili yapılan şirketler ise toplam prim ödeme gün sayısının Temmuz-Aralık döneminde günlük 16.66 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar destek alacaklar.

- 2023 yılından önce faaliyete geçen ancak 2022 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri de asgari ücret desteği alacak ancak 2023 yılında yeni kurulmuş gibi yararlanacaklar.

- Emekli çalışanlar asgari ücret desteğinden yararlanamayacak. Örneğin, geçen yıla kadar asgari ücret desteği verilen çalışan bu yılın Haziran ayında EYT’den emekli olmuşsa, işveren, o çalışan için asgari ücret desteği alamayacak.

- Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işyerlerinin herhangi bir başvuru şartı bulunmuyor. Destek nakden yapılmayacak, işverenler SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek. Destek, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Ev işlerinde çalışanları kapsıyor

- 2023 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde işverenler SGK’ya vadesi geçmiş borcu olsa dahi asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.

- 2023 yılında sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiği tespit edilirse asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak ve eğer tespit tarihine kadar destekten yararlanılmışsa da gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacak. Ancak burada bir istisna var. 2023’ün temmuz-aralık döneminde aylık brüt asgari ücretin onda birini (ki bu tutar 1.341 lira ediyor) geçmeyecek tutarda eksik bildirilir veya hiç bildirilmezse; SGK, işverene 15 gün süre tanıyacak, bu süre içinde işveren eksiği giderirse asgari ücret desteğinden yararlanmaya devam edecek.

- Ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar da günlük 16.66 lira, aylık 499.80 lira asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.” (Kısa Dalga)