Hükümette kadının adı yok: Temsil oranı yüzde 11,7

Hükümette kadının adı yok:  Temsil oranı yüzde 11,7
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) hükümetteki kadın temsiliyet oranının yüzde 11,7 olduğunu belirtti. Kabinedeki 17 bakandan 2’si kadın. KA.DER, bakanlıklarda görevli 56 bakan yardımcısından yüzde 5’inin kadın olduğuna dikkat çekerek, 12 bakanlıkta ise hiç kadın bakan yardımcısı olmadığını açıkladı. KA.DER, Türkiye’nin 81 il valisinden ise sadece birinin kadın olduğunu kaydederek, valiler arasında kadın temsili yüzde 1,2’de kaldığını bildirdi.


Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) hükümetteki kadın temsiliyet oranının yüzde 11,7 olduğunu belirtti. Kabinedeki 17 bakandan 2’si kadın. KA.DER, bakanlıklarda görevli 56 bakan yardımcısından yüzde 5’inin kadın olduğuna dikkat çekerek, 12 bakanlıkta ise hiç kadın bakan yardımcısı olmadığını açıkladı. KA.DER, Türkiye’nin 81 il valisinden ise sadece birinin kadın olduğunu kaydederek, valiler arasında kadın temsili yüzde 1,2’de kaldığını bildirdi.

KA.DER, her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı “8 Mart Temsilde Kadın-Erkek Eşitliği Karnesi” sonuçlarını duyurdu. Bu yıl 13'ncüsü yayımlanan karnede, TBMM’den kabineye, yargıdan meslek örgütlerine, üniversitelerden yerel yönetimlere kadar karar alma mekanizmalarındaki kadın erkek temsiliyetini inceleniyor.

KA.DER’e göre TBMM’de kadınların temsili yüzde 17,29 oranında kaldı. Bu orana göre şu an Meclis’te bulunan kadın vekil sayısı sadece 101. Kadın temsiliyetinde partiler arasında HDP birinci sırada yer alırken, AKP ikinci, CHP üçüncü oldu. KA.DER, Meclis’teki partilerin kadın temsiliyet oranları şöyle açıkladı: 

“HDP yüzde 41.07 ile eşitliğe en yakın partiyken, kadın temsilinde ikinci sırada yüzde 18,69 ile AK Parti geliyor. CHP ise 12,32’lik oranla Meclis’te sadece 17 kadın milletvekili ile temsil ediliyor. MHP’nin yüzde 8,33; İYİ Parti’nin yüzde 5,56 oranında kadın milletvekili bulundurması da eşit temsil için gidecek daha çok yolumuz olduğunu gösteriyor.”

KA.DER, hükümetteki kadın temsiliyet oranının ise yüzde 11,7 olduğunu belirtti. Türkiye'de kabinedeki 17 bakandan sadece 2’si kadın. KA.DER, bakanlıklarda görevli 56 bakan yardımcısından ise sadece 5’inun kadın olduğuna dikkat çekerek, 12 bakanlıkta ise hiç kadın bakan yardımcısı olmadığını açıkladı. KA.DER, Türkiye’nin 81 il valisinden ise sadece birinin kadın olduğunu kaydederek, valiler arasında kadın temsili yüzde 1,2’de kaldığını bildirdi.

SADECE TTB VE BELEDİYELER BİRLİĞİNİ BAŞKANI KADIN

KA.DER’in verilerinden satır başları şöyle:

-12 işveren örgütü ve meslek odasında kadın başkan sayısı 2. Sadece Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin başkanları kadın.

- 6 yüksek yargı organında ise kadın başkan yok. Önceki yıl yüksek yargıda 1 kadın başkan bulunurken, bu dönem ne yazık ki hiç kadın başkan bulunmuyor.

-Tüm düzeylerdeki akademik kadroda kadın oranı yüzde 45,2. Ancak 200 rektörden sadece 17’si kadın. 30 bin 364 erkek profesöre karşı kadın profesör sayısı sadece 9 bin761 (Yüzde 32.1).

-1389 belediye başkanı koltuğundan 22’sinde kadınlar oturuyor (%1.5). Belediye meclis üyeliklerinde kadın temsil oranı yüzde 11, il genel meclis üyeliklerinde ise yüzde 3,77.

- 50 bin 157 muhtarın sadece 1071’i kadın (Yüzde 2,14).

- Tüm BIST şirketleri içinde 134 şirket, BIST-100 içinde 25 şirket hâlâ tamamı erkeklerden oluşan kurullar tarafından yönetiliyor. Toplamı 397 olan tüm BIST şirketlerinin sadece 37’sinin yönetim kurulu başkanı kadın ve sadece 14’ünün CEO’su kadın.

-  TÜİK’in 6 Mart 2020 tarihli verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 49,8’ini kadınlar, yüzde 50,2’sini erkekler oluşturuyor. Ancak erkek nüfusun yüzde 72,7’si; kadın nüfusunun yalnızca yüzde 34,2’si işgücüne katılıyor. Bu oran İtalya’da yüzde 41,1, Yunanistan’da yüzde 44,3, Güney Afrika’da yüzde 48,4, İspanya’da ise yüzde 53. Türkiye’de herhangi bir eğitim kurumunda veya işte olmayan 15-24 yaş arası kadınların oranı, aynı yaş grubundaki erkeklerin neredeyse iki katı. Pandemi etkilerine bakıldığında da kadınların yüzde 19’u, erkeklerin yüzde 14.4’ü işini kaybetti.

-Ekranda da kadına yer yok. Haber odaklı yayın yapan televizyon programlarında kadın konuk oranı sadece yüzde 10.

-59 federasyona bağlı kadın antrenör oranı ise yüzde 28.1

‘ATAERKİL SİSTEM KRİZİN YARATICISI’

KA.DER Başkanı Nuray Karaoğlu, bu yılki karnelerini şöyle yorumladı:

“2020 yılında pandemi ile evlere kapandığımız süreçte ekonomideki açmazların yanında kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü şiddet ve yoksulluktaki artış küresel bir kriz olarak karşımıza bir kez daha çıktı. Ancak pandemi sırasında kadın liderlerin toplumlara nasıl çözüm getirebildiklerini de deneyimledik. Ataerkil sistemin krizin bizatihi yaratıcısı olduğu ve karşılaştığı krizlere çözüm getiremediğini bir kez daha gördük. Kadınların karar alma mekanizmalarında etkin şekilde yer almadığı ülkeler pandemi sınavını veremedi.”

‘EŞİT TEMSİL İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

“Kadınlar eşit olarak temsil edilmedikçe erkek egemen zihniyet değişmedikçe demokratik ve refah bir toplum inşa edilemeyecektir. Tüm toplumların kadın bakış açısına, zekasına, algısına, deneyimine ihtiyacı var. İlk seçimde bu tablonun değişmesi; tüm varlıklar için daha güvenli, eşit, özgür, adil, insan haklarını ve gezegenin sürdürülebilirliğini gözeten bir toplum için birincil şarttır. Kadınlar olarak eşit temsil için mücadelemizi sürdüreceğiz, bunun için de kendi gücümüzden ve bir araya gelmekten başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok.”

 ANKA

Gündem